Aktualności

"Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku" - publikacja dostępna w wersji cyfrowej (PDF)

3

Dostępna jest wersja cyfrowa (PDF) publikacji Instytutu Zachodniego:

Jadwiga Kiwerska, Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku, Prace Instytutu Zachodniego nr 91, ISBN 978-83-61736-58-5, Poznań 2015, 247 ss.

Mimo pojawiających się co jakiś czas informacji o „upadku Ameryki”, Stany Zjednoczone pozostają  nadal dominującym mocarstwem  na arenie międzynarodowej. Niezależnie od tego możemy obserwować obniżającą się pozycję tego państwa w stosunku do innych aktorów systemu międzynarodowego, zwłaszcza w zakresie potencjału gospodarczego czy demograficznego. Skłania to do zadawania  pytań  o dalszą możliwość i celowość utrzymania amerykańskiego przywództwa w świecie. Czy słabnąca zdolność USA wpływania na  rozwiązywanie  kluczowych problemów globalnych i regionalnych i coraz mniejsza gotowość podejmowania wyzwań świadczą o bliskim już kresie amerykańskiej potęgi?

W prezentowanej książce, będącej opisem roli USA w świecie na przestrzeni ostatnich lat, autorka wskazuje na te obszary działań, gdzie  w mniejszym lub większym stopniu próbują one rolę lidera nadal wypełniać i egzekwować. Rozważając nad perspektywami rozwoju amerykańskiego przywództwa wskazuje, iż poza kwestiami militarnymi czy ekonomicznymi, najistotniejsze znaczenie odgrywać będzie problem amerykańskiej woli do działania i skuteczności.

Ze względu na tematykę i sposób jej ujęcia można publikację tę traktować jako syntetyczną wykładnię strategii zewnętrznej USA i  zarys głównych kierunków ich polityki zagranicznej. Eseistyczna forma przekazu czyni jej lekturę tym bardziej zajmującą.

WERSJA CYFROWA (PDF):

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640