Aktualności

Dr Justyna Schulz nowym Dyrektorem Instytutu Zachodniego

Schulz, Justyna

W dniu 3 lipca 2017 r. nastąpiła zmiana Dyrektora Instytutu Zachodniego. Aktu odwołania/powołania Dyrektora dokonał przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, sekretarz stanu Adam Lipiński.

Ze stanowiska Dyrektora Instytutu Zachodniego został odwołany dr hab. Michał Nowosielski, który pełnił tę funkcję od 2013 r. Wcześniej, w latach 2011-2013, zajmował on stanowisko p. o. Dyrektora IZ.

Na stanowiska Dyrektora Instytutu Zachodniego została powołana dr Justyna Schulz.

Informacje na temat Dyrekcji IZ znajdują się tutaj

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640