Aktualności

Inauguracja działalności Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

sieć

W dniu 19 czerwca 2017 r. została zainaugurowana działalność Sieci Ziem Zachodnich i Północnych - programu współpracy pięciu instytucji zajmujących się powojennymi dziejami Ziem Zachodnich i Północnych realizowanego pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych to konsorcjum instytucji państwowych i samorządowych zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi, a także działalnością popularyzatorską i wystawienniczą na tematy związane z ziemiami przyłączonymi do Polski po II wojnie światowej (Ziemiami Zachodnimi i Północnymi). Podstawą współpracy jest porozumienie intencyjne, podpisane we Wrocławiu 24 marca 2017 r.

Sieć współtworzą: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (Wrocław), Instytut Zachodni (Poznań), Państwowy Instytut Naukowy- Instytut Śląski (Opole), Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego (Olsztyn) oraz Centrum Dialogu Przełomy (Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie).

Więcej informacji na stronie internetowej SZZiP oraz na Facebooku.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640