Aktualności

Pożegnanie dr Danuty Berlińskiej

Danuta Berlinska

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 

zmarłą 24 listopada 2016 r. 

śp. dr Danutę Berlińską

blisko związaną od lat ze środowiskiem naukowym Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym w 1998 r. obroniła pracę doktorską; później kontynuowała współpracę z Instytutem w ramach wielu projektów naukowo-badawczych dotyczących głównie Ziem Zachodnich i Północnych oraz problematyki mniejszości niemieckiej w Polsce; uczestniczyła też czynnie w życiu naukowym Instytutu, brała udział w wielu konferencjach IZ; była autorką licznych opracowań naukowych publikowanych w Wydawnictwie Instytutu Zachodniego.

Bardzo ceniliśmy Jej zaangażowanie, wnikliwy umysł i trafność sądów; korzystaliśmy z jej ogromnej wiedzy i doświadczenia w badaniach niemcoznawczych i w zakresie stosunków polsko-niemieckich; była doskonałym znawcą historii lokalnej.  

Pamiętamy Dankę jako osobę zawsze uśmiechniętą, niezwykle życzliwą, pomocną i otwartą na innych, pełną energii i optymizmu.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Dyrekcja i Przyjaciele z Instytutu Zachodniego w Poznaniu

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640