Aktualności

Wizyta posłów do Bundestagu w Instytucie Zachodnim

4

W dniu 10 maja 2017 r. w ramach wizyty delegacji posłów niemieckich w Poznaniu odbyło się spotkanie z gronem naukowców w Instytucie Zachodnim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim bilateralnych relacji polsko-niemieckich. Spotkanie koordynował Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, Szymon Szynkowski vel Sęk.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640