Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

mgr Kamil Szubart

mgr Kamil Szubart

politolog, obszary badawcze: niemcoznawstwo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo miedzynarodowe Zespół: Niemcy – Europa – świat

szubart@iz.poznan.pl

Publikacje

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
  • Niemiecko-rosyjskie partnerstwo strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1990 -2014, „Wschodnioznawstwo” (Zakład Badań Wschodnich Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego) t. 8, 2014, s. 319-347.
Rozdziały w pracach zbiorowych
  • Kommando Spezialkräfte jako element systemu reagowania kryzysowego RFN, w: Bezpieczeństwo i Obronność: Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, (red.) B. Pączek, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Gdynia 2014, s. 453-478.
  • Zaangażowanie Republiki Federalnej Niemiec w I wojnę w Zatoce Perskiej 1990-1991, w: Spes in virtuti, salus in Victoria – IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości, Lublin – Zabrze 2014.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

Biuletyny Instytutu Zachodniego
  • Republika Austrii w obliczu kryzysu migracyjnego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 212/2016.
  • Zaangażowanie międzynarodowe Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego i konfliktu w Syrii, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 216/2016.
  • 52. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa: pomiędzy dialogiem a konfrontacją, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 223/2016.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640