Pracownicy

Praca w Instytucie Zachodnim

Ogłoszenie nr IZ201504001

Konkurs na kandydata do pracy na stanowisku asystenta

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Polskie organizacje imigranckie w Unii Europejskiej" Instytut Zachodni poszukuje kandydata do pracy na stanowisku asystenta.


Zakres obowiązków:
 • Organizacyjna i techniczna koordynacja pracy zespołu projektowego;
 • Nadzór nad poprawną realizacją projektu;
 • Udział w projektowaniu, realizacji i analizie badań.

Wymagane kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu socjologii, politologii lub antropologii;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych (projektowanie, realizacja i analiza);
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących migracji;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań nad organizacjami;
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych, w tym koordynacji prac zespołów badawczych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • Podanie;
 • CV;
 • Wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Oświadczenie, iż Instytut Zachodni będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Zachodni danych osobowych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, w terminie do dnia 30.04.2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.05.2015 r.
Planowane zatrudnienie od dnia 01.07.2015 r., na okres 36 miesięcy.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640