Pracownicy

Praca w Instytucie Zachodnim

Rekrutacja na stanowisko analityk/starszy analityk

System polityczny, gospodarczy i prawny Niemiec, społeczeństwo, polityki publiczne

W związku z dynamicznymi zmianami Instytut Zachodni poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku analityka/starszego analityka.


Dyscyplina naukowa: nauki o polityce, ekonomia, prawo lub nauki pokrewne 
Słowa kluczowe: system polityczny, gospodarczy i prawny Niemiec, instytucje
Opis stanowiska:
 • Zakres prowadzonych badań i analiz: system polityczny, gospodarczy i prawny Niemiec, społeczeństwo, polityki publiczne
Zakres obowiązków:
 • Działalność ekspercka;
 • Działalność organizacyjna.

Wymagane kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub stopień doktora;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz z zakresu wskazanego w opisie stanowiska lub pokrewnym;
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i dobra angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • Podanie;
 • CV z wykazem osiągnięć eksperckich, naukowych i organizacyjnych;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Praca magisterska/doktorska oraz publikacje (mogą być w wersji elektronicznej);
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Zachodni danych osobowych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, w terminie do dnia 18.09.2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2017 r.
Planowane zatrudnienie od dnia 15.10.2017 r. Umowa na czas określony - 1 rok z możliwością przedłużenia.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640