Publikacje

BIZ nr 293 53. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa – pytania i odpowiedzi

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 293/2017: prof. Jadwiga Kiwerska, „53. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa – pytania i odpowiedzi”. 

Odbywająca się corocznie w lutym Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa uznawana jest w środowisku specjalistów za najważniejsze forum dyskusji o bezpieczeństwie światowym, wyzwaniach i zagrożeniach dla porządku globalnego i regionalnego, wreszcie o perspektywach i kierunku rozwoju sytuacji międzynarodowej. Szczególnie wielkie są oczekiwania w momentach przełomowych, gdy ważą się losy porządku międzynarodowego lub niezbyt jasno, czasami wręcz groźnie rysują się plany i zamierzenia przywódców ważnych państw. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie – świat stoi przed ogromnymi problemami. Stąd duże zainteresowanie tegoroczną konferencją w stolicy Bawarii.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640