Publikacje

BIZ nr 297 Wzmocnienie wschodniej flanki NATO: niemiecka obecność militarna na Litwie

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 297/2017: Kamil Szubart, „Wzmocnienie wschodniej flanki NATO: niemiecka obecność militarna na Litwie”.

Pod koniec stycznia 2017 r. rozpoczął się proces dyslokacji na Litwie Batalionowej Grupy Bojowej (NATO Battalion Battle Group – BBG) pod niemieckim dowództwem. Będzie ona jedną z czterech BBG przeznaczonych do wzmocnienia sojuszniczej obecności na wschodniej flance NATO (NATO Enhanced Forward Presence – EFP), zgodnie z postanowieniami warszawskiego szczytu NATO. W skład niemieckiej BBG w latach 2017-2018 wejdzie ok. 1,2 tys. żołnierzy z sześciu państw: Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Norwegii, Chorwacji i Luksemburga, przy czym Niemcy wniosą jako państwo ramowe największy wkład osobowy (400-600 żołnierzy). Należy jednak zaznaczyć, że w obecnym roku jej liczebność może być niższa i wynieść tylko tysiąc żołnierzy. Wynika to z faktu, że Niemcy wystawią początkowo jedynie 450-osobowy kontyngent, z kolei Chorwacja i Francja włączą się aktywnie w działania BBG dopiero w 2018 r.

Zdjęcie: 1st Lt. Henry Chan

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640