Publikacje

BIZ nr 298 Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej – syndrom „różnych prędkości” i próby jego ograniczenia

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 298/2017: prof. Sebastian Wojciechowski, „Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej – syndrom ‘różnych prędkości’ i próby jego ograniczenia”.

Funkcjonująca w wielu aspektach polityka „różnych prędkości” państw Unii Europejskiej dotyczy także walki z terroryzmem. Jest ona związana nie tylko z występowaniem często niekompatybilnych systemów gromadzenia informacji na temat terrorystów czy osób stanowiących potencjalne zagrożenie, ale także z różnym stopniem zaangażowania i współdziałania poszczególnych podmiotów UE. Najnowszą inicjatywą mającą na celu koordynowanie działania państw członkowskich jest przyjęcie 16 lutego 2017 r. przez Parlament Europejski dyrektywy dotyczącej zwalczania terroryzmu. Jednym z głównych jej celów jest ograniczenie możliwości przeprowadzenia przez tzw. Państwo Islamskie lub jego sympatyków kolejnych ataków terrorystycznych na terytorium UE. Takie zagrożenie cały czas jest bardzo duże, na co zwraca uwagę m.in. Europol.

Zdjęcie: European Parliament

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640