Publikacje

BIZ nr 302 Niemiecki rynek pracy w 2016 r.

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 302/2017: prof. Tomasz Budnikowski, „Niemiecki rynek pracy w 2016 r.” 

Sytuacja na niemieckim rynku pracy jest tak dobra i chyba porównywalna jedynie do okresu sprzed pierwszego kryzysu naftowego z połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Od kilku lat obserwujemy wzrost liczby pracujących, z kolei bezrobocie jest najniższe w całym okresie, jaki minął od zjednoczenia państw niemieckich. Niemcy są żywotnie zainteresowani napływem migrantów, gdyż jedną z najpoważniejszych barier rozwoju gospodarczego kraju są postępujące niedobory siły roboczej oraz niekorzystne prognozy demograficzne. W ciągu najbliższych 10 lat, jeśli nie byłoby napływu pracowników cudzoziemskich, liczba pracujących zmniejszyłaby się aż o 4,5 mln, a wzrost gospodarczy spadłby z obecnego poziomu 1,5 do 0,5%.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640