Publikacje

BIZ nr 314 Zróżnicowany wymiar współczesnego zagrożenia terrorystycznego w Unii Europejskiej

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 314/2017: prof. Sebastian Wojciechowski, „Zróżnicowany wymiar współczesnego zagrożenia terrorystycznego w Unii Europejskiej”.

Zamachy terrorystyczne, które miały ostatnio miejsce np. w Sztokholmie, Manchesterze, Londynie czy Brukseli, potwierdzają opinię głoszącą, iż terroryzm w Unii Europejskiej „niejedno ma oblicze” i nie można go utożsamiać tylko z działalnością fundamentalistów islamskich. Na kontynencie europejskim wciąż niebezpiecznym nurtem jest także ekstremizm separatystyczny, skrajnie lewicowy czy prawicowy. Cały czas zmienia się ponadto specyfika oraz charakter terroryzmu islamistycznego, jak również zakres i skuteczność polityki antyterrorystycznej prowadzonej w UE. Powyższe trendy dobrze ukazuje m.in. najnowszy raport pt. Europol TE-SAT 2017, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017.

Zdjęcie: Frankie Fouganthin

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640