Przegląd Zachodni

ICI Journals Master List 2014

Z przyjemnością informujemy, że wydawane przez Instytut Zachodni czasopismo „Przegląd Zachodni” (ISSN 0033-2437) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 63.68 pkt.

Metodologia oceny czasopism naukowych autorstwa Index Copernicus przeszła w tym roku gruntowną zmianę. Na ocenę ICV (Index Copernicus Value) składają się dwa komponenty:

  • jakość czasopisma naukowego,
  • siła oddziaływania czasopisma.

Podczas tegorocznej ewaluacji można posłużyć się również wartością znormalizowaną wskaźnika ICV, która dla „Przeglądu Zachodniego” wyniosła za 2014 r. 6.46 pkt. Dla porównania wskaźnik ten za 2012 r. wynosił 4,99 pkt.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640