Przegląd Zachodni

PZ 2016 1: EUROPA ZACHODU – EUROPA WSCHODU

Tematy podjęte w nr 1/2016 „Przeglądu Zachodniego” umownie łączą Europę Zachodu i Europę Wschodu. W szczegółowych zagadnieniach z dziedziny prawa, polityki, dziejów myśli, kultury oraz historii widać niegasnącą aktualność pytań o tożsamość, identyfikację narodową i państwową, kulturę prawną, poszanowanie godności oraz wolności ludzkiej i funkcjonowanie struktur ponadpaństwowych na Starym Kontynencie. Nawet ograniczone objętością jednego numeru czasopisma spojrzenie na Europę od Szkocji i Walii, przez Niemcy po Ukrainę i Rosję każe wprawdzie zrewidować niedawne jeszcze stwierdzenia o bliskim finalitè ustrojowych i politycznych form Unii Europejskiej i jej wpływu na najbliższe sąsiedztwo, mimo to fakt, że spoglądamy dziś na tak odległe geograficznie problemy i dostrzegamy koniunkcję ich wpływu na losy kontynentu w najbliższym czasie, dowartościowuje dotychczasowe doświadczenia.

Rozterki towarzyszą dziś unijnym, niewystarczająco umocowanym prawnie ambicjom krzewienia praw człowieka i demokracji, analizowanym z krajowej perspektywy problemom modyfikacji polityki i prawa imigracyjnego w Republice Federalnej Niemiec czy dyskusji o niepodległości Szkocji ocenianej z paradoksalnej (klęska i triumf) pozycji Szkockiej Partii Narodowej. Cenne wnioski nasuwają się z lektury artykułów poświęconych Ukrainie, gdzie determinacja obywateli kompensuje odległość dzielącą państwo od realizacji swoich europejskich aspiracji. Problematykę ustrojową i politologiczną dopełniają studia z dziejów idei oraz tożsamości narodowej i kulturowej.

Artykuły:

 • Spis treści
 • Artur Szmigielski, Prawa człowieka i demokracja w centrum działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Dylematy prawne i polityczne
 • Mariusz Sulkowski, Normatywny i aksjologiczny wymiar polityki Unii Europejskiej wobec kwestii Kosowa
 • Izabela Wróbel, W kierunku kultury powitania i uznania. Reforma polityki i prawa Republiki Federalnej Niemiec w dziedzinie imigracji
 • Marta Baranowska, O byciu Niemcem w refleksji Fryderyka Nietzschego
 • Martyna Jones, Protestantyzm po walijsku. Religijne aspekty tożsamości narodowej i kulturowej Walijczyków w XIX wieku
 • Krzysztof Ptaszyk, Ewolucja programowa Szkockiej Partii Narodowej – od Home Rule do referendum niepodległościowego
 • Tomasz Czapiewski, Referendum niepodległościowe w Szkocji jako klęska i triumf Szkockiej Partii Narodowej
 • Piotr Lechowicz, System partyjny Ukrainy od Pomarańczowej rewolucji do Euromajdanu. Perspektywa instytucjonalno-prawna
 • Magdalena Karolak-Michalska, Pozycja oligarchów ukraińskich po Euromajdanie
 • Stanisław Żerko, Zagrożenie radzieckie w publicystyce Stanisława Cata-Mackiewicza okresu II wojny światowej

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640