Przegląd Zachodni

PZ 2016 2: WIELKOPOLSKA WCZORAJ I DZIŚ

Tematyka numeru 2/2016 „Przeglądu Zachodniego” dotyczy regionu i miasta, z którymi pismo utożsamia się nierozerwalnie od początku swego istnienia. Zaproponowane przez autorów tematy sięgają przeszłości – tej XIX-wiecznej, chyba najbliższej emocjom i etosowi Wielkopolan, jak i wcześniejszej, w której również odnajdujemy znajome więzy łączące Poznań i otaczające go ziemie z kulturą, gospodarką i dziedzictwem Europy. Tożsamość „małej ojczyzny” twórców pracy organicznej oraz krzewicieli nowoczesnych metod gospodarowania, oszczędzania i produkcji czynnie kształtują także przypadające w bieżącym roku wielkie rocznice, do których nawiązują opracowania o Poznańskim Czerwcu oraz obchodach milenijnych sprzed półwiecza. Aktualne dyskusje publiczne i prowadzone od lat badania, których ułamek stanowią prezentowane materiały, pokazują, jak bardzo te wydarzenia determinują postawy dzisiejszych mieszkańców miasta. Analizy socjologów zasiewają jednak wątpliwość, czy zaczerpnięta z przeszłości renoma Wielkopolski znajduje odzwierciedlenie w obecnej kondycji regionu i jego mieszkańców? Uchwycony w najnowszym numerze „Przeglądu Zachodniego” obraz Wielkopolski wczoraj i dziś kieruje również refleksje ku kształtującej się przyszłości.

Artykuły:

 • Spis treści
 • Witold Molik, Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski
 • Fryderyk Mudzo, Niemiecka wielka własność ziemska w Wielkopolsce w latach 1815-1914
 • Dariusz Jeziorny, Misja pułkownika Harry’ego Wade’a do Polski a wybuch Powstania Wielkopolskiego
 • Wojciech Szymon Kowalski, Instytucje giełdowe miasta Poznania w perspektywie historycznej
 • Robert Kmieciak, Geneza i rozwój wielkopolskiego samorządu gospodarczego na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu
 • Agnieszka Jeran, Czy wielkopolska mentalność nadal istnieje? Analiza oparta na danych Diagnozy Społecznej 2015
 • Krzysztof Bondyra,Wojciech Jagodziński, Anna Świdurska, Wielkopolskie rzemiosło w procesie kształcenia kadr
 • Igor Ksenicz, Samorządowa synergia? Współpraca zagraniczna województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego i miasta Poznania
 • Julia Jachowska, Wilda - o społecznych skutkach gentryfikacji
 • Łukasz Skoczylas, Poznańska Cytadela w oczach liderów pamięci społecznej
 • Magdalena Sacha, Kortau i Kortowo. 'Czyściec' i kampus - narracje 'nie-pamięci', 'nie-miejsca' w przestrzeni
 • Andrzej Sakson, Purda Wielka na Warmii - tożsamość miejsca

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640