Przegląd Zachodni

PZ 2016 3: NIEMIECKIE PROBLEMY

Obrazujące aktualną kondycję Niemiec zagadnienia podjęte przez autorów bieżącego wydania „Przeglądu Zachodniego” wskazują kierunki zmian, które przesądzą o najbliższych dekadach. Niemieckie problemy związane z kryzysem strefy euro, zróżnicowanym rozwojem ekonomicznym państw europejskich czy wreszcie napływem emigrantów i potrzebą ich integracji (w czym pomocna może być także kultura muzyczna) to wyzwania, które w płynnym rytmie bieżącej polityki wprowadzają kraj zachodnich sąsiadów w nowy etap. Jako gospodarczy filar jednoczącej się Europy, czy jako kraj wielokrotnie, nawet w XX w., przyjmujący rzesze uchodźców i mogący uznać ich integrację za sukces, Niemcy dysponują niemałym doświadczeniem. Od niego oraz od gotowości podjęcia nowych wyzwań i zdolności niwelowania związanych z nimi lęków zależeć będzie, czy niemieckie problemy nie staną się kłopotami.

Interesujące konteksty historii analizują artykuły poświęcone zmaganiom piłkarskim toczonym w cieniu wielkiej polityki. Nie sposób porównywać wydarzenia sportowe z przełomowymi decyzjami polityków i dziejowymi zwrotami, jednak w tak podatnej na emocje dziedzinie dokonują się te same zapisy wielowarstwowej pamięci, zdolne przekazywać mit sukcesu, który w rzeczywistości był porażką. Te same zbiorowe emocje sprawiają, że wysiłki propagandowej machiny spotyka wielkie i niemal natychmiastowe fiasko, kompromitujące jej autorów także po latach. Uwadze czytelników polecamy również opracowanie dotyczące nieznanych dotąd archiwaliów związanych z Orędziem biskupów polskich z 1965 r.

Artykuły:

 • Spis treści
 • Jan Barcz, W XXV-lecie Traktatu polsko-niemieckiego. Kilka refleksji
 • Marta Götz, Piotr Trąpczyński The Investment Development Path – a bilateral perspective of Germany and Poland
 • Jürgen Wandel, The role of Germany in the eurozone crisis – pragmatic rescuer or power-hungry torturer? An „Austrian” perspective
 • Piotr Kalka, Innowacyjność gospodarki RFN na tle porównawczym
 • Tomasz Budnikowski, Gospodarka Niemiec wobec masowego napływu emigrantów
 • Maria Wagińska-Marzec, Muzyka jako narzędzie integracji uchodźców w Niemczech
 • Joanna Dobrowolska-Polak Niemieckie przewodnictwo w Unii Europejskiej w procesie zarządzania kryzysem migracyjnym
 • Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Rola i znaczenie ustawicznego kształcenia zawodowego na tle aktualnej sytuacji demograficznej i ekonomicznej UE
 • Dariusz Wojtaszyn, Austria versus Niemcy. Anschluß-Spiel jako austriackie miejsce pamięci
 • Rafał Jung, Wokół „meczu na wodzie”. Polityczny wymiar występu polskich piłkarzy na Mistrzostwach Świata w 1974 roku
 • Ewa K. Czaczkowska, Rola kardynała Stefana Wyszyńskiego w powstaniu Orędzia biskupów polskich do niemieckich. Nieznane dokumenty w archiwum prymasa Polski

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640