Przegląd Zachodni

PZ 2013 I: Polish Presidency of the Council of the European Union

PZ 2013 I: Polish Presidency of the Council of the European Union

Tematem pierwszego numeru anglojęzycznego 2013, I jest polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.  Podjęto w nim próbę oceny realizacji zamierzeń, planów, oczekiwań oraz efektów działań i osiągnięć bądź niedociągnięć polskiej prezydencji. Autorzy zwrócili uwagę na problemy wynikające z obligatoryjnych zadań kraju przewodniczącego, jak i z własnych inicjatyw Polski, starali  się wskazać na różne efekty i dokonania. Nie można jednak rozpatrywać przebiegu żadnej prezydencji w oderwaniu od kondycji całej UE i oddziaływania trendów światowych, priorytetów, przyjętych scenariuszy, ich sposobu realizacji i skutków, dlatego pomieszczono też teksty ukazujące wiele newralgicznych problemów unijnych.

Stworzenie anglojęzycznej wersji "Przeglądu  Zachodniego" zostało sfinansowane dzięki grantowi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach  programu "Index Plus" (numer projektu  Ix P0209 2012).

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640