Publikacje

Z Archiwum Instytutu Zachodniego, nr 13/2017: Główny Urząd Powierniczy Wschód i grabież mienia polskiego

Główny Urząd Powierniczy Wschód był najważniejszą instytucją niemiecką, która przeprowadzała zorganizowaną grabież mienia obywateli polskich w latach okupacji niemieckiej. Odpowiadał on za masowe konfiskaty przedsiębiorstw przemysłowych, sklepów, warsztatów rzemieślniczych, aptek oraz mieszkań, należących do Polaków. Zagrabione mienie służyło m.in. do finansowania kosztów prowadzonej przez Niemcy wojny, a jego wartość można oszacować na co najmniej 4,3 mld przedwojennych złotych polskich.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640