Publikacje

Z Archiwum Instytutu Zachodniego nr 15/2017: Wykaz imion dla polskich dzieci

Pierwszego listopada 1941 r. Arthur Greiser wprowadził rozporządzeniem wykaz imion, które można było nadawać polskim dzieciom. Zawierał on w sumie ponad 450 imion męskich i żeńskich o słowiańskim rodowodzie. W ten sposób gauleiter ustanawiał kolejny, szczególnie upokarzający, środek dyskryminacji Polaków w Kraju Warty.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640