Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Aktualności

Instytut Zachodni w Poznaniu ogłasza kolejny konkurs na stypendium z zakresu historii Polski w latach 1939-1945, a szczególnie z dziejów okupacji niemieckiej.

Stypendium Instytutu Zachodniego na realizację badań naukowych 
w zakresie historii Polski w latach 1939-1945

Instytut Zachodni w Poznaniu ogłasza kolejny konkurs na stypendium z zakresu historii Polski w latach 1939-1945, a szczególnie z dziejów okupacji niemieckiej.

 • Osobą ubiegającą się o stypendium może być pracownik naukowy zatrudniony w jednostce naukowej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu historii Polski w okresie II wojny światowej. Promowane będą projekty dotyczące dziejów okupacji niemieckiej.
 • Stypendium przyznaje się na okres od 2 do 6 miesięcy. Stypendium jest realizowane na terenie Polski; badań za granicą Instytut Zachodni nie finansuje.
 • Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje, w oparciu o rekomendację powołanej w tym celu komisji, dyrektor Instytutu Zachodniego. Instytut zastrzega sobie prawo do skrócenia wnioskowanej długości stypendium.
 • Stypendysta otrzymuje miesięcznie kwotę 1 200 euro. Nie przewiduje się wypłacenia dodatkowych świadczeń (np. zwrot kosztów podróży).
 • Termin nadsyłania wniosków na stypendium realizowane w 2023 r. upływa 31 stycznia 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać m. in.:

 1. tytuł projektu;
 2. skrócony opis projektu;
 3. szczegółowy opis projektu (wraz z przedstawieniem dotychczasowego stanu badań);
 4. harmonogram badań wraz z proponowanym terminem rozpoczęcia;
 5. wykaz dotychczasowych publikacji wnioskodawcy;
 6. rekomendację historyka z kraju pochodzenia wnioskodawcy;
 7. rekomendację polskiego historyka, posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Szczegółowe postanowienia znajdują się w Regulaminie Stypendium Instytutu Zachodniego (dostępny jest na stronie internetowej Instytutu).

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640