Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Aktualności

Konkurs na funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH
ogłasza postępowanie konkursowe na funkcję dyrektora
Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu


Kwalifikacje i wymagania niezbędne:

 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu jednej z dyscyplin naukowych reprezentowanych w Instytucie,
 • posiada biegłą znajomość języka angielskiego,
 • posiada biegłą znajomość języka niemieckiego,
 • posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • korzysta w pełni z praw publicznych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Instytutu,
 • życiorys w formie CV wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu jednej z dyscyplin naukowych reprezentowanych w Instytucie,
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego,
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające biegłą znajomość języka niemieckiego,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o:
  1. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  2. niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie ,
  3. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  4. spełnieniu wymagań koniecznych zawartych w ogłoszeniu,
  5. wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie
   z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)

Do ofert należy dołączyć opracowaną w formie pisemnej koncepcję funkcjonowania
i rozwoju Instytutu zgodną z jego statutem.

Dokumenty należy składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dziennik Podawczy) lub przesłać w terminie do 13 lipca 2009 r. (decyduje data wpływu) pod adresem:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia
Ul. Litewska 2/4
00-581 Warszawa

z dopiskiem: konkurs IZ 10/2009

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia można uzyskać w Instytucie Zachodnim pod numerem telefonu (+48 61) 852 76 91 lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pod nr telefonu (+48 22) 523 8438, (+48 22) 523 8941.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640