Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Aktualności

Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłego 11 września 2021 r. - prof. dra hab. Stanisława Lisieckiego

Wspomnienie

Z głębokim smutkiem żegnamy
zmarłego 11 września 2021 r.
 

prof. dra hab. Stanisława Lisieckiego

pracownika Instytutu Zachodniego w latach 1974 – 1994 

 

Pierwsze kontakty Stanisława Lisieckiego z Instytutem Zachodnim sięgają okresu Jego studiów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM. Temat pracy dyplomowej dotyczący socjologicznych aspektów międzynarodowych stosunków kulturalnych skłonił Go do odbycia praktyki studenckiej w Instytucie Zachodnim, w Zakładzie Kultury Niemiec Współczesnych. Poznał wówczas rozległą problematykę niemcoznawczą, realizowaną w IZ.

Po ukończeniu studiów w maju 1974 r. podjął pracę w Zakładzie Socjologii IZ jako pracownik naukowo-badawczy, pokonując następnie kolejne szczeble kariery akademickiej: w 1978 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii. W 1986 r. powierzono mu funkcję kierownika Zakładu Nauk Socjologicznych IZ, którą pełnił do grudnia 1994 r. Wówczas przeniósł się do Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie do Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu. Nadal utrzymywał bliskie kontakty z IZ, należąc do Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Zachodniego” (1991-2013), a także uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach instytutowych.

W kręgu zainteresowań badawczych prof. S. Lisieckiego jako pracownika IZ znalazły się zagadnienia związane z pograniczem polsko-niemieckim, z Niemcami jako krajem migracji oraz niemiecką turystyką w ujęciu socjologicznym. Ważne prace w Jego dorobku to m.in. „Ruch turystyczny z RFN do Polski: zagadnienia społeczne i polityczne” (1981), „Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodnioniemieckiego (1991), „Otwarta granica: raport z badań na pograniczu polsko-niemieckim 1991-1993” (red. S. Lisiecki, 1995), „Podpatrywanie miasta: miasto w socjologii poznańskiej 1920-2000” (wstęp, wprowadzenie, wybór i opracowanie S. Lisiecki, 2016). Prof. S. Lisiecki jest też autorem licznych artykułów publikowanych na łamach „Przeglądu Zachodniego”.  

Interesując się żywo problematyką pogranicza polsko-niemieckiego, prof. S. Lisiecki znalazł się w zespole badawczym IZ, który od 1995 r. zajmował się niemieckim dziedzictwem kulturowym na Ziemiach Zachodnich i Północnych, a także postawami społeczeństwa polskiego i polityką władz PRL wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Uczestniczył też w spotkaniach środowiskowych z udziałem lokalnych elit intelektualnych, organizowanych w ramach projektu. Efektem tych badań był m.in. artykuł S. Lisieckiego pt. „Problemy społeczne i kulturowe adaptacji niemieckiego dziedzictwa kulturowego” („PZ” 1997).

Prof. S. Lisiecki dał się poznać nie tylko jako ceniony socjolog, ale też wielki meloman i znawca muzyki; był częstym bywalcem koncertów i członkiem Klubu Przyjaciół Filharmonii Poznańskiej, ale można też było porozmawiać z Nim o muzyce czasów  legendarnego Woodstocku 1969 roku.

Pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny i uczynny kolega z wyjątkowym poczuciem humoru. Wiemy, że był też przyjacielem Instytutu – jesteśmy Profesorowi – Drogiemu Staszkowi - bardzo za to wdzięczni.

 

Dyrekcja i przyjaciele z Instytutu Zachodniego w Poznaniu

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640