Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Aktualności

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 10 lipca 2022 r. naszego Przyjaciela prof. dra hab. Piotra Kraszewskiego

Pożegnanie 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci 10 lipca 2022 r.
naszego Przyjaciela 

prof. dra hab. Piotra Kraszewskiego,
blisko związanego z Instytutem Zachodnim w Poznaniu

Piotr Kraszewski był historykiem, politologiem, badaczem zagadnień związanych z problematyką polonijną, a także wschodoznawczą.

Przez wiele lat pracował w Zakładzie Badań nad Polonią Zagraniczną PAN (od 1992 r. - Zakład Badań Narodowościowych PAN), mieszczącym się wówczas (podobnie jak Instytut Zachodni) w Pałacu Działyńskich.W latach 90. był współtwórcą kierunku wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i zastępcą dyrektora ds. naukowych nowo powstałego Instytutu Wschodniego na poznańskiej uczelni.

Z uwagi na żywe zainteresowanie problematyką pogranicza polsko-niemieckiego P. Kraszewski został włączony do kilkuosobowego zespołu badawczego utworzonego w 1995 r. przez Z. Mazura w Instytucie Zachodnim, zajmującego się kwestią niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. W ramach wieloletniego projektu naukowego przyczynił się nie tylko do wzbogacenia swą wiedzą prac badawczych zespołu, ale brał też udział w licznych wyprawach terenowych i spotkaniach środowiskowych organizowanych przez IZ.

Uczestniczył zwłaszcza w objazdach po Ziemi Lubuskiej śladami zdjęć z archiwum instytutowego (z lat 1947-1948), które posłużyły do wydania albumu pt. „Przed półwieczem… Ziemia Lubuska w obiektywie” (1997), którego P. Kraszewski był współautorem. Dzięki jego umiejętnościom fotograficznym powstała bogata dokumentacja zdjęciowa odzwierciedlająca ówczesny stan zabytków i obiektów na tym terenie, która nie tylko stała się podstawą do opracowania obszernego komentarza do albumu, ale też zasiliła znacząco zbiory archiwalne Instytutu.

Piotr Kraszewski jest autorem monografii o polityce Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach1918 – 1925 i o polskiej emigracji zarobkowej w latach 1870-1939; jest też autorem licznych opracowań w pracach zbiorowych, np. dotyczących niemieckiego dziedzictwa kulturowego na ZZiP; publikował również artykuły na łamach „Przeglądu Zachodniego”, Jest także autorem i redaktorem prac o tematyce wschodoznawczej, m.in. na temat zbliżania się Wschodu i Zachodu, czy też o cywilizacji Rosji imperialnej; a także współredaktorem tomu „Studia z dziejów Europy Wschodniej” (2020).

Piotr Kraszewski, choć nigdy nie był oficjalnie pracownikiem Instytutu Zachodniego, to jednak był z nim bardzo blisko związany poprzez nieformalną współpracę i niezwykłe więzi przyjacielskie, jakie nas łączyły.

Piotr był Osobą ogromnie uczynną i pomocną; wnosił w naszą pracę wiele spokoju i harmonii.

Mieliśmy jeszcze wiele planów związanych z wykorzystaniem jego umiejętności i możliwości włączenia go do naszych prac instytutowych.

Będzie nam bardzo brakowało Jego uśmiechu, pogody ducha, krzepiących słów, mądrej porady i pozytywnego myślenia.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Dyrekcja i Przyjaciele z Instytutu Zachodniego w Poznaniu


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640