Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Dyrekcja

Zastępca dyrektora dr hab. Krzysztof Malinowski

Zastępca dyrektora dr hab. Krzysztof Malinowski

historyk, politolog; kierownik i uczestnik kilku projektów badawczych oraz autor licznych publikacji z zakresu stosunków polsko-niemieckich i polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec.

Publikacje

Monografie

Monografie indywidualne
 • Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982 – 1991, Instytut Zachodni, Poznań 1997, 372 ss.
 • Stosunki polsko – niemieckie 1989 – 2000. Dziedzictwo przeszłości, w: Polacy i Niemcy po II wojnie światowej Materiały pomocnicze do nauki historii i wiedzy o świecie współczesnym, Praca zbiorowa pod red. B.Koszela, Poznań 2000, ss. 
 • Nauka i polityka zagraniczna. Dyskurs o nowej roli Niemiec na arenie międzynarodowej (1990 – 2005), „Zeszyty Instytutu Zachodniego”, nr 44/2007, 107 ss.
 • Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990 - 2005, Instytut Zachodni, Poznań 2009, 650 ss.
 • B.Koszel, K.Malinowski, Z.Mazur, Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010, Instytut Zachodni, Poznań 2012
 • Polska i Niemcy w Europie (2004-2014). Różnice interesów – uwarunkowania i konsekwencje, Poznań 2015
Redakcje monografii zbiorowych
 • Deutsche und Polen auf dem Weg zu einer partnerschaftlichen Nachbarschaft 1989 – 1998: Versuch einer Bilanz. Konferenzmaterialien, (Hrsg.) D.Bingen, K.Malinowski, Dezember 1999, Bundesinstitut für ostwissenschaftliche Studien, Köln, 62 ss.
 • Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989 – 1998. Pod redakcją D.Bingena i K.Malinowskiego Instytut Zachodni, Poznań 2000, 564 ss.
 • Trudny dialog. Polsko- niemiecka wspólnota interesów w zjednoczonej Europie. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Malinowskiego i Markusa Mildenbergera, Instytut Zachodni, Poznań 2001, 184 ss.
 • Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Malinowskiego, Poznań 2003, Instytut Zachodni,

Artykuły

Artykuły w czasopismach
 • Niemieckie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu. Działalność w latach 1885 – 1919
  „Przegląd Zachodni“ 1990, nr 4, s. 1 – 18
 • Niemieckie badania historyczne w Polsce. Historische Gesellschaft in Polen w latach 1919 – 1945, „Przegląd Zachodni“ 1990, nr 5/6, s. 143 – 168
  The Party System in Poland, Polish Western Affairs” 1992 , nr 1, s. 45 – 60
 • Deutsche und Polen: schwierige Annäherungswege „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien“, Nr. 13, Winter 1996, s. 163 – 173
 • W cieniu zjednoczenia Niemiec. Spór o potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej
  „Przegląd Zachodni” 1997, nr 2, s. 39 – 68
 • Die Polenpolitik der rot-grünen Koalition. Eine vorläufige Bilanz, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien“, Nr. 26, Frühjahr 2000, s. 131 – 142
 • Polityka bezpieczeństwa koalicji SPD/Sojusz’90 /Zieloni, „Przegląd Zachodni” nr 4, 2002, s. 33 – 52
 • Niemcy wobec członkostwa Polski w NATO, „Przegląd Politologiczny” (INPiD UAM) nr 4, 2002, s. 35 – 49
 • Analiza: Stanowisko Niemiec i Polski wobec działań militarnych w kryzysach międzynarodowych/ Analyse: Haltungen Deutschlands und Polens zu militärischen Einsätzen in internationalen Krisen, DIALOG. Deutsch – Polnisches Magazin. Magazyn Polsko – Niemiecki, Nr./nr 68 (2004) s. 28 – 35
 • Evroatlanticieskije dilemy gosudarstwa Gierharda Schroedera, „Evropa”, PISM  nr 4, 2004, s. 61 – 92
 • Konstruktion des offensiven Idealismus [Streitplatz: Großmächtiges Deutschland]
  „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien“, Nr. 46, Frühjahr 2005, s. 103 – 108
 • Europäische Strategien: Deutschland und Polen, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien“, Nr. 50, Frühjahr 2006, s. 41 – 54
 • Czy możliwa jest europejska kultura strategiczna? Analiza porównawcza narodowych strategii bezpieczeństwa (Niemcy, Francja, Wielka Brytania), Rocznik Integracji Europejskiej, nr 3/ 2009, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 67-78
 • Społeczne konteksty w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi
  „Przegląd Politologiczny“ Uniwersytet im. A.Mickiewicza, 2010, nr 4, s. 269-279
 • Strategiczne dylematy Sojuszu Północnoatlantyckiego, „Studia Strategiczne”, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, 2011, nr 1, s. 151 – 156
 • Unia Europejska jako mocarstwo cywilne a a strategie bezpieczeństwa państw członkowskich 
  „Przegląd Zachodni” 2011, nr 3, s. 91-110
 • Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – możliwości i bariery współpracy  
  „Przegląd Zachodni” 2012, nr 2, s. 85-98
 • Europa i USA wobec przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, „Przegląd Zachodni“ 2013 / nr 1, s. 151-174
 • Przywódcza rola Niemiec w Europie i świecie w niemieckim dyskursie naukowym, „Przegląd Zachodni“ 2013 / nr 2,
 • Reorientacja polityki zagranicznej RFN? Fragmenty ekspertyzy, „Przegląd Zachodni“ 2013 / nr 2 
  Poland and Germany in the European Union: Cooperation Opportunities and Barriers, 
  „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań“. Quarterly   2013 / nr I, s. 85-98
 • Okres wyjątkowy w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa RFN (w związku z ksiązką Krzysztofa Miszczaka, Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz90/Zieloni w okresie 1998 - 2005) , „Sprawy Międzynarodowe„ 2013 / nr 2, s. 120-125
 • Europe, the US and the Future of the North Atlantic Alliance, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań“, Quarterly 2014 / nr I,  s. 129 – 150
 • Polen – strategischer Partner Deutschlands?, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik, 2015 Nr. 100, s. 67 -74
 • Polish and German visions on the future of the North Atlantic Alliance, “Reality of Politics”, University of Szczecin, 2014, No. 4, s. 20 – 34
 • Die polnische Sicht auf Deutschland. Kooperationspotenzial trotz unterschiedlicher Interessen, “Politikum. Analysen. Kontroversen. Bildung”” 2015, Heft 2, s. 62 – 67
 • Stosunki polsko-niemieckie i europejskie kryzysy, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 2
 • Niemiecka polityka wschodnia: Russia first?, Przegląd Politologiczny” 2015 nr 4
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Prasa polska wobec traktatu granicznego i układu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP a RFN, W: Wokół traktatów. Praca zbiorowa pod red. L.Janickiego, „Biblioteka Przeglądu Zachodniego”, Poznań 1992, s. 63 – 82
 • System partyjny i zachowania wyborcze w zjednoczonych Niemczech, W: Zjednoczenie Niemiec. Studia politologiczno-ekonomiczno-prawne. Praca zbiorowa pod red. L.Janickiego, B.Koszela, W.Wilczyńskiego, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s. 135 – 162
 • Asymetria partnerstwa. Polityka zjednoczonych Niemiec wobec Polski, W: Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej. Praca zbiorowa pod red. Z.Mazura, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s.270 – 302
 • Polska – RFN, w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 508 – 519
 • Obywatelskie ruchy opozycyjne w NRD, w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 413 – 417
 • Stosunki polityczne Polski i Republiki Federalnej Niemiec 1949 – 1998, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement, Warszawa, s. 555 – 557
 • Przełom w stosunkach polsko – niemieckich. Wprowadzenie, w: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989 – 1998. Pod redakcją D.Bingena i K.Malinowskiego, Instytut Zachodni, Poznań 2000, s. 9 – 26
 • Towarzystwa polsko- niemieckie i niemiecko – polskie, w: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989 – 1998. Pod redakcją D.Bingena i K.Malinowskiego, Instytut Zachodni, Poznań 2000, s. 386 – 402
 • Architektura bezpieczeństwa europejskiego. Oczekiwania Polaków i Niemców na progu XXI wieku, w: Trudny dialog. Polsko- niemiecka wspólnota interesów w zjednoczonej Europie. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Malinowskiego i Markusa Mildenbergera, Instytut Zachodni, Poznań 2001, s. 123 – 142
 • Wo endet Europa? Polnische Ansichten zum europäischen Limes, w: Sicherheit für das größere Europa. Politische Optionen im globalen Spannungsfeld; (Hg.) H.Arnold, R.Krämer, Mit einem Vorwort von Ludger Vollmer, Bonn 2002, Dietz, s. 60 – 75
 • Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy i reorientacja polskiej polityki zagranicznej, Rocznik Polsko-Niemiecki, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2002, s. 67 – 82
 • Kultura bezpieczeństwa narodowego: koncepcja i możliwości zastosowania, w: Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Malinowskiego, Poznań 2003, Instytut Zachodni, s. 15 – 46
 • Doświadczenie Jałty. Polska wobec idei bezpieczeństwa zbiorowego pod egidą KBWE/OBWE, w: Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Malinowskiego, Poznań 2003, Instytut Zachodni, s. 139 – 192
 • System partyjny i zachowania wyborcze w zjednoczonych Niemczech w: Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990 – 2002). Pod redakcją P.Kalki i J.Kiwerskiej, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 183 – 201
 • Kultura bezpieczeństwa Polski i Niemiec i jej przemiany, w: Polacy – Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu. Pod redakcją A.Wolff-Powęskiej i D.Bingena, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 115 – 143
 • Die Sicherheitskulturen in Polen und Deutschland und ihre Wandlungen, w: Nachbarn auf Distanz. Polen und Deutsche 1998 – 2004; (Hg.) A.Wolff-Powęska, D.Bingen, Wiesbaden 2005, Harrasovitz Verlag, s. 95 – 119
 • Mocarstwo cywilne Niemcy wobec problemu użycia siły militarnej. Uprawnienia Bundestagu w zakresie delegowania Bundeswehry do udziału w operacjach zagranicznych, w: Niemcy jako państwo cywilne. Studia nad niemiecką polityką zagraniczną. Praca zbiorowa pod red. P.Burasa, K.Bachmana, Wrocław 2006, s. 97 – 120
 • KBWE/OBWE w polityce wolnej Polski. Relikt „zimnej wojny” czy klucz do przełamania ładu jałtańskiego?, w: „Zimna wojna” (1946 - 1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego. Praca zbiorowa pod red. B.Koszela i S.Wojciechowskiego, Poznań 2007, s. 247 – 276
 • Stanowisko Polski i Niemiec wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP) – próba rekonstrukcji ich europejskich interesów, w: Polacy i Niemcy w XXI wieku. Nowe oblicza partnerstwa? Praca zbiorowa Pod red. B.Koszela, Poznań 2007, s. 67-76
 • Die polnische Sicherheitspolitik, w: Länderbericht Polen, (Hrsg.) D. Bingen, K.Ruchniewicz, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, s. 609 - 624
 • Polska kultura bezpieczeństwa, w: „Problemy humanistyki”, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2011, nr 17
 • Rząd wielkiej koalicji i sojusznicze dylematy (Afganistan, NATO i ESDP), w: Uwarunkowania – koncepcje – wyzwania bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej w XX i XXI wieku, (red.) K.Budzowski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010
 • Polityka bezpieczeństwa rządu Schrödera między multilateralizmem a „kulturą powściągliwości” militarnej, w: Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec:
  kontynuacja czy zmiana?, (red.) I.P.Karolewski, Centrum im. W.Brandta, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011, s. 29-50
 • Anatomia niemieckiej polityki bezpieczeństwa, w:  Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, (red.) J.Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 53-70
 • Analiza polityki zagranicznej i teoria ról. Możliwości zastosowania do badań nad zaangażowaniem międzynarodowym Unii Europejskiej, w: Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, (red.) J.Ruszkowski, L.Wojnicz, Szczecin – Warszawa 2012, s. 199-216
 • Polsko-niemieckie partnerstwo i prezydencja Polski w Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia, (red.) D.Kowalewska, R.Podgórzańska Toruń 2013, s. 39-52
 • Polska kultura bezpieczeństwa: historyczne reminiscencje i polityczne realia, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) S.Wojciechowski, Warszawa 2013, s. 29-48
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a problemy zarządzania kryzysowego (wraz z R.Grodzkim), w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) S.Wojciechowski, Warszawa 2013, s. 175-186
 • The Culture of National security and the Transformation In Polish Security Policy
  Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, (eds.) S. Wojciechowski, A. Potyrała. Berlin 2013, s. 23-40
 • Institutionalization of Internal Security in Poland – the Case of Crisis Management
  Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, (eds.) S. Wojciechowski, A. Potyrała. Berlin 2013, s. 81-94
 • 70 lat polskiej granicy zachodniej na Odrze i Nysie, w: Polska z Pomorzem Zachodnim, (red.) K.Kozłowski, Szczecin 2015
 • Kultura strategiczna i tożsamość w badaniach nad polityką bezpieczeństwa, w: Teoria i praktyka polityki. Perspektywa szczecińskich politologów, R. Podgórzyńska, J.Ruszkowski (red.), Szczecin 2015, s. 27 - 36
 • Stanowisko Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie, w: A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk (red), Konflikt na Ukrainie

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • Politycy niemieccy wobec rozszerzenia NATO na Wschód, „Zeszyty Instytutu Zachodniego”, nr 8/1998, 28 ss.
  Polityka rządu Gerharda Schrödera wobec Polski 1998 – 1999, „Zeszyty Instytutu Zachodniego”, nr 15 /1999, 29 ss.
 • Ewolucja niemieckiej polityki bezpieczeństwa: udział Bundeswehry w operacjach wielostronnych, „OPINIE”, nr 57, styczeń 2003, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 23 ss.
 • Konsekwencje kryzysu irackiego. Niemcy wobec nowego kształtu stosunków transatlantyckich, „Zeszyty Instytutu Zachodniego”, nr 34/2004, 38 ss.
 • System decyzyjny w polityce bezpieczeństwa RFN a udział Bundeswehry w wielostronnych operacjach militarnych, „Opinie i Ekspertyzy”, nr 1, lipiec 2004, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 26 ss.
 • Polityka bezpieczeństwa RFN pomiędzy NATO i UE, „Opinie i Ekspertyzy”, nr 4, październik 2004, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 32 ss.
 • (współautor) Wybory do Bundestagu XVII kadencji 27.09.2009: prognoza, Poznań, Instytut Zachodni 2009 (dla MSZ)
 • (współautor) Polsko-niemieckie interesy i rozbieżności w Unii Europejskiej, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (dla MSZ)
 • (współautor) Polityka zagraniczna koalicji CDU/CSU-FDP, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (dla MSZ)
 • (współautor) Uwagi na temat niemieckiej wizji przyszłości Unii Europejskiej, Instytut Zachodni, Poznań 2012 (dla MSZ)
 • (współautor) Reorientacja stosunków gospodarczych z zagranicą a polityka zagraniczna RFN, Instytut Zachodni, Poznań 2013 (dla MSZ)

Biuletyny Instytutu Zachodniego

 • Roczny raport NATO 2011 – zapowiedź nowego NATO? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 
  nr 76, 2012
 • The 2011 NATO annual report – the heralding of a new NATO? “Bulletin of the Institute for Western Affairs” No 76, 2012
 • Poland and Germany – Opportunities and Limitations for a Partnership within the European Union, “Bulletin of the Institute for Western Affairs” No 152, 2013
 • Debata o odpowiedzialności Niemiec za sprawy międzynarodowe, „Biuletyn IZ“ nr 169, 09.2014
 • Stanowisko Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie i implikacje dla Polski, „Biuletyn IŻ”  nr 175/2014, 18.12.2014

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640