Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Agata Kałabunowska

dr Agata Kałabunowska

starszy analityk Zespół: Niemcy – Europa – świat

politolog, obszary badawcze: Niemcy w Europie,  polityka zagraniczna Niemiec, polityka migracyjna.

Zainteresowania badawcze:

- polityka zagraniczna Niemiec

- kryzys migracyjny

- współczesna skrajna prawica w Niemczech

- ekstremizm polityczny

Wybrane publikacje

 Artykuły

- Recent developments on the extreme right scene in Germany and the concept of waves of political extremism, "Acta Politica Polonica" 2019, nr 1 (47), s. 5-13.

- Granice w wizji politycznej współczesnej skrajnej prawicy w Niemczech, „Politeja” 2019, nr 1 (58), s. 211-227.

- Nowe ruchy społeczne w Niemczech w kontekście kryzysu migracyjnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia” 2018, vol. 25, nr 1, s. 105-117.

- Niemiecki ruch identytarystów – próba klasyfikacji ideologicznej, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2017, nr 19, s. 99 – 118.

- The problem of strangeness in political ideology and rhetoric of Alternative for Germany and German Identitarian Movement, “Poliarchia” 2017, nr 1 (8), s. 61-83.

- Walka ze skrajnie prawicową radykalizacją społeczeństwa na przykładzie systemu ochrony konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, „Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” 2017, nr 23, s. 185 – 206.

- Stanowisko niemieckiej skrajnej prawicy wobec kryzysu migracyjnego, „Humaniora. Czasopismo Internetowe" 2017, nr 1(17), s. 93 – 106.

Rozdziały w pracach zbiorowych

-  Contemporary extreme right in the Czech Republic, Poland and Slovakia, w: A. Citkowska-Kimla, P. Kimla, M. Cyran, A. Mazur (red.), Poland in the Eyes of Neighbours, Neighbours in the Eyes of Poles. Polish-Slovak Relations, Kraków 2019, s. 109-120.

- Skrajna prawica a religia i Kościół katolicki w Polsce: wyjątek czy reguła w badaniach nad ekstremizmem politycznym?, w: P. Łubiński (red.), Naród w służbie Kościoła, Kościół w służbie narodu : więzi, relacje i zależności w XX i XXI wieku, Kraków 2017, s. 154 – 171.

Numer wewnętrzny: 151


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640