Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Joanna Dobosz-Dobrowolska

dr Joanna Dobosz-Dobrowolska

kierownik zespołu, politolog, UN Advisor Zespół: Pokój i bezpieczeństwo

joanna.polak@iz.poznan.pl

Management Committee Member of the EU COST Action CA 17119 „EU Foreign Policy Facing New Realities” Perception, Contestation, Communication and Relations” (https://www.cost.eu/actions/CA17119/#tabs|Name:overview); 

Management Committee Member of the EU COST Action CA 16111 „International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network” (https://www.cost.eu/actions/CA16111/#tabs|Name:overview),  

Ekspert Komisji Europejskiej i UE COST ds. oceny projektów, Redaktor naczelna "IZ Policy Papers", Recenzentka w czasopismach "Przegląd Strategiczny" i "Rocznik Integracji Europejskiej”, "Przegląd Zachodni”

obszary badawcze: globalne procesy pokoju i bezpieczeństwa, konflikty zbrojne i kryzysy humanitarne, stabilizacja nieładu (operacje pokojowe, interwencje zbrojne, pomoc humanitarna) i destabilizacja ładu (ruchy migracyjne i uchodźcze), Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, polityka zagraniczna Polski i Niemiec, polityka imigracyjna i azylowa UE, Polski i Niemiec

Publikacje

Monografie

 • Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych, Poznań 2011, ss. 224.
  Pobierz publikację »
 • (wraz z: N. Jackowska, M. Nowosielski, M. Tujdowski), Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, Poznań 2013, ss. 257.
 • (wraz z: F. Santopinto, M. Price – coord., G. Faleg, A. Marrone, M. Muniz, Ch. Würzer), National Visions of EU Defence Policy. Common Denominators and Misunderstandings, Brussels 2013, ss. 170.
  Pobierz publikację »
  • Niemiecka polityka działań humanitarnych, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 47/2008, ss. 76.
  • Internationale Solidarität. Die Friedensoperationen der UN, NATO und EU, „IZ Policy Papers” nr 3 (II), Poznań 2009, ss. 62.
   Pobierz publikację »
  • International Solidarity. UN, NATO and EU peace operations, „IZ Policy Papers” nr 3, Poznań 2009, ss. 62.
   Pobierz publikację »
  • Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE, „IZ Policy Papers” nr 3(I), Poznań 2009, ss. 62.
   Pobierz publikację »
Redakcja monografii zbiorowych
 • Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań 2011, ss. 262.
 • Solidarność humanitarna, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań 2012, ss. 260.
 • Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa, (red.) J. Dobrowolska-Polak, WSHNiD, Instytut Zachodni, Warszawa – Poznań 2013, ss. 232.
 • Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2014, ss. 139.
  Pobierz publikację »

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Panorama mniejszości etnicznych i narodowych, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 3, s.15-48.
 • West-Institut in Poznan, „Inter Finitimos” 2009, nr 7.
 • Pomoc Unii Europejskiej dla obszarów objętych „małymi wojnami”, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 4, s.121-138.
 • Partykularna polityka państw Unii Europejskiej wobec interwencji w Libii, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 3, s. 11-132.
 • Pomoc humanitarna dla obszarów objętych kryzysami zbrojnymi, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 4, s. 161-182.
  Pobierz publikację »
 • Kultura bezpieczeństwa Polski w kontekście geopolitycznych skutków konfliktu na Krymie, „Przegląd Strategiczny” 2014, nr 1.
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Uchodźcy – osoby szczególnie wrażliwe na skutki konfliktu zbrojnego, w: Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, (red.) L. Kacprzak, J. Knopka, Piła 2008, s.113-129.
 • Humanizm kontra polityka. Obowiązek ochrony praw człowieka, w: Wartości a współczesne państwa, (red.) L. Kacprzak, J. Knopka, D. Mierzejewski, Piła 2009, s.195-206.
 • Wlijanije socyalnoj nietolerantnosti na effiektiwnost’ gosudarstwiennych procedur pozwolajuszczich polzowat’sia osnownymi prawami, w: Obespieczenije praw czełowieka w usłowijach sowriemiennogo gosudarstwa, Władimir 2009.
 • Bezpieczeństwo (?) ludności cywilnej podczas konfliktu zbrojnego w Czeczenii, w: Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, (red.) A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010.
 • Chechnya. The Humanitarian catastrophe and the International Response, w: Middle and East Europe, (red.) S. Wojciechowski, J. Jeszka, Poznań 2010.
 • Interwencja humanitarna – humanizacja stosunków międzynarodowych kontra pragmatyzm państw, w: Konflikty i spory międzynarodowe, t. 2, (red.) R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Łódź 2010.
 • Formowanie polskiej polityki solidarności międzynarodowej, w: Polityka zagraniczna III RP 20 lat po przełomie, t. 2: Stosunki polityczne i gospodarcze, (red.) L. Czechowska, M. Bierowiec, Toruń 2011.
 • Geografia niestabilności. Kryzysy humanitarne będące dziełem człowieka we współczesnym świecie, w: Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2011, s. 89-122.
 • Responsibility to Protect. Odpowiedzialność za ochronę ludności cywilnej, w: Solidarność humanitarna, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2011, s. 237-260.
 • Cywilne ofiary konfliktów zbrojnych, w: Solidarność humanitarna, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2012, s. 13-36.
 • Działania humanitarne w Afganistanie, w: Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa, red. J. Dobrowolska-Polak, Warszawa – Poznań 2013, s. 213-230.
 • Pomoc humanitarna jako instrument polityki zagranicznej państw, w: Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Warszawa – Poznań 2013, s. 13-52.
 • Polityka migracyjna a bezpieczeństwo społeczne Polski, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski, (red.) S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Warszawa 2013, s. 297-314.
 • Societal security of Poland in the 21st century, w: Poland’s Security. Contemporary Domestic and international Issues, (red.) S. Wojciechowski, A. Potyrała, Berlin 2013, s 181-195.
 • Humanitarian Diplomacy of the European Union, w: Open Europe: Cultural Dialogue across Borders, Vol. 5: New Diplomacy in Open Europe, (red.) B. Curyło, J. Kulska, A. Trzcielińska-Polus, Opole 2014, s.115-126.
  Pobierz publikację »
 • Pomoc humanitarna, w: Organizacje międzynarodowe w działaniu, (red.) A. Florczak, A. Lisowska, Warszawa 2014.
 • Stanowisko Polski wobec operacji wojskowych Unii Europejskej w Afryce, w: Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014, s. 87-98.
  Pobierz publikację »

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • (wraz z: B. Koszel, P. Kubiak, K. Malinowski, Z. Mazur, A. Sakson), Wybory do Bundestagu XVII kadencji 27.09.2009: prognoza, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
 • Polska polityka solidarności międzynarodowej, Instytut Zachodni, Poznań 2010 (ekspertyza dla MSZ).
 • Kolejna Libia? Modelowa reakcja na konflikty zbrojne. Wskazówki dla polskiej prezydencji, Instytut Zachodni, Poznań 2011 (ekspertyza dla MSZ)
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka – dziedzictwo Rafała Lemkina, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 9/2008.
 • (wraz z: B. Koszel, P. Kubiak, K. Malinowski, Z. Mazur, A. Sakson), Wybory do Bundestagu XVII kadencji 27.09.2009: prognoza, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr18/2009.
 • Światowy Dzień Żywności a kwestia głodu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 24/2009.
 • (wraz z: M. Götz), 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Bieda w Polsce i Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 41/2010.
 • Nielegitymizowana interwencja zbrojna w Syrii – prawdopodobny scenariusz najbliższych miesięcy?„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 100/2012.
 • Non-legitimized military intervention in Syria – a possible scenario in the coming months? „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 100/2012.
 • Jubileusz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – w cieniu dalszego impasu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 155/2013.
 • Niemiecka pomoc humanitarna – bilans roku, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 207/2015.
 • Ataki na kobiety i rekordowo wysoki napływ imigrantów do RFN – wyzwania dla niemieckiej polityki asymilacji imigrantów, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 213/2016

  Pobierz publikację

 • Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?”, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 219/2016

  Pobierz publikację

 • (wraz z J. Kiwerska), Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 220/2016

  Pobierz publikację (wersja polska)         Pobierz publikację (wersja angielska)

 • Turcja, Unia Europejska i uchodźcy. porozumienia w sprawie zarządzania kryzysem migracyjnym, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 229/2016

  Pobierz publikację (wersja polska)         Pobierz publikację (wersja angielska)

Numer wewnętrzny: 323


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640