Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Marcin Tujdowski

dr Marcin Tujdowski

kierownik zespołu, główny analityk, socjolog i politolog, obszary badawcze: stosunki polsko niemieckie; aktywność skrajnej prawicy w Niemczech i w Europie; procesy demograficzne; migracje i pogranicza Zespół: Stosunki polsko-niemieckie

tujdowski@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • (wraz z: J. Dobrowolska-Polak, N. Jackowska, M. Nowosielski), Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, Instytut Zachodni, Poznań 2013, ss. 257.
 • Społeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski, Instytut Zachodni, Poznań 2014, ss. 251.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Wschodnie Łużyce. Region historyczny i społeczny, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 3, s. 110-127.
 • Nowe treści symbliczne na pomnikach, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych” (IZ) nr 1/2006, s. 7-12.
 • Łużyckie nazwy miejscowe w zachodniej Polsce, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych” nr 2/2006, s. 16-22.
 • Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. Jak badać działanie społeczne?, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 4, s. 251-254.
 • Piastowie kontratakują, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych” nr 3/2007, s. 1-8.
 • Krajobraz po bazach, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych” nr 4/2007, s. 5-14.
 • Ostrożnie z historią, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych” nr 5/2008, s.54-58.
 • Zanikanie starych granic a powstawanie nowych. Pogranicze jako sytuacja wykluczenia, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 3, s. 161-170.
 • Przeszłość jak „Bumerang”, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych” nr 6/2009, s.47-53.
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Wpływ globalnych i lokalnych czynników na sytuację mniejszości narodowych. Przypadek Serbołużyczan, w: Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, (red.) M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, Białystok 2006, s. 371-379.
 • Regained Cities. The renewal of Postgarrison Towns in Poland, w: Declining Cities/Developing Cities: Polish and German Perspectives, (ed.) M. Nowak, M. Nowosielski, Instytut Zachodni, Poznań 2008, s. 129-153.
 • Świadomość Warmiaków w świetle badań socjologicznych. Pilotażowe badania w Purdzie Wielkiej, w: Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2008, s. 321-331.
 • Zmiany świadomości Serbołużyczan, w: Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2008, s. 395-413.
 • Transgraniczne stosunki społeczne na pograniczu polsko-niemieckim: pamięć, stereotypy – na podstawie badań empirycznych, w: Obcy w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy, (red.) D. Angutek, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009, s. 93-103.
 • Stereotypy i wzajemne postrzeganie się mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza na przykładzie młodzieży, w: Polskie transgranicza, (red.) Z. Kurcz, A. Sakson, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 89-107.
 • Problemy z tożsamością na pograniczu polsko-niemieckim po wejściu Polski do strefy Schengen, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, Zielona Góra 2011, s. 61-71.
 • Wielość kultur – koniec idylli? Przypadek Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na pograniczu polsko-niemieckim, w: Polityka wielokulturowości a migracje, (red.) M. Bieńkowska, A. Sadowski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 133-147.
 • Przemiany demograficzne w zjednoczonych niemczech – wybrane zagadnienia, w: J. Dobrowolska-Polak, N. Jackowska, M. Nowosielski, M. Tujdowski, Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, Instytut Zachodni, Poznań 2013, s. 65-118.
 • Ekspansja niemieckich koncernów medialnych w Polsce po 1990 roku, w: Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2013, s. 139-195.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • Asymilacja a tożsamość mniejszości narodowej. Przypadek Serbołużyczan, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 40/2006, ss. 65.
 • Alternatywne ruchy prawicowe w wyborach do Bundestagu, „Biuletyn Niemiecki” CSM 2013, nr 40.
 • (wraz z: P. Cichocki, M. Götz, A. Jarosz, M. Nowosielski, J. Skrzypczak), Polacy w Niemczech. Raport z badań, Instytut Zachodni, Poznań 2010 (ekspertyza dla MSZ).
 • (wraz z: M. Nowosielski), Demografia a struktura społeczna RFN, Instytut Zachodni, Poznań 2013 (ekspertyza dla MSZ).
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Neonazizm w Niemczach – chwilowe zagrożenie czy stała tendencja wzrostowa? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 17/2009.
 • Tendencje zjednoczeniowe skrajnej prawicy w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 48/2011.
 • Próba delegalizacji skrajnie prawicowej Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) – polski punkt widzenia, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 112/2012.
 • Klęska systemu zachęt prorodzinnych w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 160/2014.
 • Ruch PEGIDA a kryzys migracyjny, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 201/2015.

Numer wewnętrzny: 323


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640