Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Natalia Jackowska

dr Natalia Jackowska

główny analityk, prawnik, obszary badawcze - historia myśli politycznej, integracja europejska (z uwzględnieniem roli Kościoła), Polska i jej relacje międzynarodowe w II połowie XX wieku Zespół: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka

Dr Natalia Jackowska - absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM, od 1995 r. zatrudniona w Instytucie Zachodnim, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i głównego analityka. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskała na podstawie rozprawy Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. Anny Wolff-Powęskiej. Interesuje się tematyką przemian w Europie po 1989 r., integracji europejskiej oraz społecznej roli Kościołów i religii w Polsce oraz w Niemczech. Od 2014 r. redaktor naczelna kwartalnika „Przegląd Zachodni”.

Monografie:

 • Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej, Instytut Zachodni i Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Poznań-Gniezno 2003, ss. 328.
 • (z: J. Dobrowolska-Polak, M. Nowosielski, M. Tujdowski), Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie, Instytut Zachodni, Poznań 2013, ss.257.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 • Pojednanie i Caritas. Kościoły w życiu społecznym zjednoczonych Niemiec oraz w dialogu z Polską, w: Joanna Ciesielska-Klikowska, Ernest Kuczyński (red.), 25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 141-163.
 • List biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku – wkład Kościołów w pojednanie polsko-niemieckie oraz aktualne wyzwanie dla Europy, w: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga…” Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza, pod redakcją Michała Białkowskiego, Toruń 2016, s. 263-284.
 • Od Krzyżowej do Majdanu. Sąsiedztwo z Niemcami w polityce III RP, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” nr 181, seria „Studia Politologica” XIV, pod redakcją Ryszarda Kozioła i Agaty Tasak, Kraków 2015, s. 139-152.
 • Krzysztof Skubiszewski - współautor zmian w polskiej polityce wobec Niemiec, w: E. Alabrudzińska (red.), Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, t. 2: Lata 1945-2000, Toruń 2015, s. 364-386.
 • Krzysztof Skubiszewski. Polnischer Diplomat der Wendezeit, „Welt Trends“ nr 100, Januar/Februar 2015, S. 75-80.

Inne publikacje:

 • Umowa koalicyjna SPD, Zielonych i FDP – sprawy wewnętrzne, Ekspertyza Instytutu Zachodniego nr 14/2021, 16.12.2021, wspólnie z P. Andrzejewskim, M. Bainczyk, P. Kubiakiem, W. Ostantem, M. Wagińską-Marzec.
 • Edyta Stein Patronka Europy, inspiracja badaczy oraz twórców, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 39(413)/2019.
 • Hanna Suchocka, Ambasador u trzech papieży, Wydawnictwo Literackie Kraków 2018, s. 580, (rec.), współautor Henryk Olszewski, „Przegląd Zachodni nr 2/2019, s. 272-276
 • Solidarność i wolontariat – poznańskie spotkanie Rady Konferencji Episkopatów Europy, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 362/2018.
 • Solidarność europejska – odpowiedzialność chrześcijan, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 279/2016.

Numer wewnętrzny: 401

Mail: jackowska@iz.poznan.pl

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach
Rozwiń
Inne publikacje
Rozwiń

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640