Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Natalia Jackowska

dr Natalia Jackowska

główny analityk, prawnik, obszary badawcze - historia myśli politycznej, integracja europejska (z uwzględnieniem roli Kościoła), Polska i jej relacje międzynarodowe od II połowy XX wieku Zespół: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka

Dr Natalia Jackowska - absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM, od 1995 r. zatrudniona w Instytucie Zachodnim, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i głównego analityka. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskała na podstawie rozprawy Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. Anny Wolff-Powęskiej. Interesuje się tematyką przemian w Europie po 1989 r., integracji europejskiej oraz społecznej roli Kościołów i religii w Polsce oraz w Niemczech. Od 2014 r. redaktor naczelna kwartalnika „Przegląd Zachodni”.

Monografie:

 • (wspólnie z) J. Dobrowolska-Polak, M. Nowosielski, M. Tujdowski, Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie, Instytut Zachodni, Poznań 2013, 257 ss.
 • Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej, Instytut Zachodni i Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Poznań-Gniezno 2003, 328 ss.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 • Pojednanie i Caritas. Kościoły w życiu społecznym zjednoczonych Niemiec oraz w dialogu z Polską, w: 25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza, pod red. J. Ciesielskiej-Klikowskiej, E Kuczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 141-163.
 • List biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku – wkład Kościołów w pojednanie polsko-niemieckie oraz aktualne wyzwanie dla Europy, w: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga…” Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza, pod red. M. Białkowskiego, Toruń 2016, s. 263-284.
 • Od Krzyżowej do Majdanu. Sąsiedztwo z Niemcami w polityce III RP, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” nr 181, seria „Studia Politologica” XIV, red. naukowa tomu R. Kozioł i A. Tasak, Kraków 2015, s. 139-152.
 • Krzysztof Skubiszewski ‒ współautor zmian w polskiej polityce wobec Niemiec, w: Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, pod red. E. Alabrudzińskiej, t. 2: Lata 1945-2000, Toruń 2015, s. 364-386.
 • Krzysztof Skubiszewski. Polnischer Diplomat der Wendezeit, „WeltTrends“ Januar/Februar 2015, nr 100, S. 75-80.

Inne publikacje:

 • (wspólnie z) P. Andrzejewski, M. Bainczyk, P. Kubiak, W. Ostant, M. Wagińska-Marzec, Umowa koalicyjna SPD, Zielonych i FDP – sprawy wewnętrzne, „Ekspertyza Instytutu Zachodniego” 2021, nr 14.
 • Edyta Stein Patronka Europy, inspiracja badaczy oraz twórców, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2019, nr 39(413).
 • (wspólnie z) H. Olszewski, Hanna Suchocka „Ambasador u trzech papieży”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, (rec.), „Przegląd Zachodni” 2019, nr 2, s. 272-276.
 • Solidarność i wolontariat – poznańskie spotkanie Rady Konferencji Episkopatów Europy, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2018, nr 362.
 • Solidarność europejska – odpowiedzialność chrześcijan, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2016, nr 279.

Numer wewnętrzny: 401

Mail: jackowska@iz.poznan.pl

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach
Rozwiń
Inne publikacje
Rozwiń

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640