Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Piotr Kubiak

dr Piotr Kubiak

kierownik zespołu, historyk, obszary badawcze: dzieje Niemiec w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem historii partii liberalnych w latach 1918-33; system partyjny współczesnych Niemiec Zespół: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka

kubiak@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
   • Próby zjednoczenia niemieckiego ruchu liberalnego w listopadzie i grudniu 1918 roku. Powstanie DDP i DVP, „Studia Historica Slavo-Germanica” t. 24 (2001/2002), Poznań 2003, s. 41-61.
   • Niemieckie ugrupowania liberalne wobec warunków traktatu wersalskiego (1919-1922), „Przegląd Zachodni” 2008, nr 4, s. 169-189.
   • Gustav Stresemann i DVP wobec puczu Kappa (13-17 marca 1920 r.), „Przegląd Zachodni” 2010, nr 4, s. 237-250.
   • Uwagi o niemieckim systemie partyjnym i partiach politycznych. Część pierwsza: lata 1871-1933, „Monteskiusz - Res Politica et Historica” 2010, nr 2, s. 45-65.
   • Wybory do Bundestagu z 22 września 2013 roku – analiza i konsekwencje, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 1, s. 13-44.
    Pobierz publikację »
   • Wybory do Parlamentu Europejskiego w Niemczech (25.05.2014) – analiza i następstwa, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, nr 8, s. 303-316,.
    Pobierz publikację »
   • Gustav Stresemann i DVP wobec idei wielkiej koalicji (1920-1929), „Historia Slavorum Occidentis” 2016, nr 1 (10), s. 188-216.

Rozdziały w pracach zbiorowych
   • Przemiany w obrębie niemieckiego systemu partyjnego po 2009 roku, w: Polityka – kultura – społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku, (red.) E. Kuczyński, M. Tomczyk, Łódź 2013, s. 46-65.
   • W cieniu wielkiej koalicji. SPD w latach 2005-2009, w: Niemiecka scena polityczna 2009-2013. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania, (red.) A. Kruk, M. Sus, Wrocław 2013, s. 55-65.
   • Utrzymać dotychczasowy kurs. Partie chadeckie przed wyborami do Bundestagu, w: Niemiecka scena polityczna 2009-2013. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania, (red.) A. Kruk, M. Sus, Wrocław 2013, s. 83-102.
   • Ewolucja niemieckiej polityki historycznej i jej wpływ na stosunki z Polską (1990-2010), w: Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, (red.) A. Sakson, Poznań 2013, s. 75-108.
   • Rok 1918 – przemiany w niemieckim systemie partyjnym, w: Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, (red.) D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2010, s. 306-322.
   • Niemiecka opinia publiczna wobec wydarzeń w Wielkopolsce (27 grudnia 1918 - 28 czerwca 1919), w: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90. lat. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, Poznań, 17 grudnia 2008 r., (red.) J. Karwat, Poznań 2008, s. 123-136.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

   • Początki wielkiej koalicji w Niemczech (2005), „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 49/2008, ss. 63.
   • Kwestia „wypędzeń” w kampanii wyborczej do Bundestagu (27.IX.2009), Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
   • (wraz z: K. Malinowski, Z. Mazur) Polityka zagraniczna koalicji CDU/CSU-FDP, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
   • (wraz z: J. Dobrowolska-Polak, B. Koszel, K. Malinowski, Z. Mazur, A. Sakson), Wybory do Bundestagu XVII kadencji 27.09.2009: prognoza, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
   • (wraz z: Z. Mazur), Polityczne aspekty wyboru Joachima Gaucka na urząd prezydenta RFN, Instytut Zachodni, Poznań 2012 (ekspertyza dla MSZ).
IZ Policy Papers
Biuletyny Instytutu Zachodniego

Numer wewnętrzny: 301


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640