Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Radosław Grodzki

dr Radosław Grodzki

główny analityk, politolog; obszary badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, Grupa Wyszehradzka, stosunki polsko - niemieckie, instytucje współpracy polsko - niemieckiej Zespół: Stosunki polsko-niemieckie oraz Niemcy – Europa – świat

grodzki@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009.
 • Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny – przebieg – skutki, Poznań 2009.
 • Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzenia NATO, Instytut Zachodni, Poznań 2012, ss. 368.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Kształcenie polityczne w państwie demokratycznym, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 4, s. 220-223.
 • Ukraina – pomiędzy Rosją a Zachodem, „Przegląd Zachodni” 1998, nr 2, s.167-195.
 • Denuklearyzacja byłych republik radzieckich, „Przegląd Zachodni” 2001, nr 3, s. 167- 178.
 • Strategische Kulturen in Deutschland und Polen und europäische Sicherheit, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” Winter 2003, Nr. 37, s. 192-196.
 • Polska, Europa, USA interesy i perspektywy współdziałania, „Przegląd Zachodni” 2003, nr 4, s. 3-23.
 • Polska polityka wschodnia w okresie kohabitacji po 2007 roku, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s. 31-56.
 • Prioritäten der polnischen EU-Rattspräsidentschaft 2011, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” Mai/Juni 2011, Nr. 78, s. 33-41.
 • Strategiczne wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w kontekście prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, „Przegląd Strategiczny” 2011, nr 1.
 • Polish Presidency of the Council of the European Union as the relatively well used chance of promoting interests in time of crisis – an attempt at assessment, „Reality of Politics” 2012, no. 3, s. 88-103.
 • Rosja na przełomie XX i XXI w. – rekonstruowanie pozycji mocarstwowej w wielobiegunowym systemie międzynarodowym, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 4, s.115-141.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej a stosunki transatlantyckie, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 95-119.
 • Russia at the Turn of the 21st Century: Reconstruction of Power, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs” 2013, no. II, s. 109-131.
 • Internal Security of the European Union and Transatlantic Relations, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs”, 2014, no. I, s. 91-112.
 • Die Visegrád-Gruppe und die Europäische Union, "Welt Trends" Nr. 117, Juli 2016, s. 22-28.
 • Strategiczne porozumienia ponad podziałami Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej, "Przegląd Strategiczny", nr. 9, 2016, s. 375-392.

Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Prawa człowieka, w: Europa, Europa.... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, (red.) Z. Drozdowicza, t. III, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005, s. 494-498.
 • Terroryzm, w: Europa, Europa.... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, (red.) Z. Drozdowicz, t. III, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005, s. 520-526.
 • Władze RP na uchodźstwie, w: Encyklopedia Britannica, t. 46, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.
 • Wojny rewolucyjnej Francji, w: Encyklopedia Britannica, t. 47, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.
 • Zimna wojna, w: Encyklopedia Britannica, t. 48, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.
 • Życie polityczne w Europie po II wojnie światowej, w: Encyklopedia Britannica, t. 48, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.
 • Zjednoczenie Niemiec, w: Encyklopedia Britannica, t. 49, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.
 • Arabsko-izraelskie wojny, w: Encyklopedia Britannica, t. 49, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.
 • Iracko-irańska wojna, w: Encyklopedia Britannica, t. 49, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.
 • Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej 1990-1999, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie integracji, (red.) Z. Białobłocki, M. Leczyk, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Kutno 2008, s. 77-93.
 • Koncepcja strategiczna NATO z 2010 r. w obliczu zagrożeń asymetrycznych i globalnych wyzwań humanitarnych, w: Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka. Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 35-52.
 • Problemy stabilności i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle współczesnych zagrożeń o charakterze asymetrycznym, w: Międzynarodowe role Unii Europejskiej – wybrane aspekty, (red.) J. Staszczyk, T. Czapiewski, Szczecin 2011.
 • Środowisko bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej priorytety w przeciwdziałaniu zagrożeniom asymetrycznym, w: Bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Prawo i praktyka, (red.) M. Kun-Buczko, M. Przybysz, Białystok 2011.
 • (wraz z: K. Malinowski), Institutionalization of Internal Security in Poland – The Case of Crisis Management, w: Poland’s Security in the 21st Century. Analysis and Diagnosis, (ed.) A. Potyrała, S. Wojciechowski, Logos Verlag, Berlin 2013.
 • Poland’s Security Policy – Military Aspects, w: Poland’s Security in the 21st Century. Analysis and Diagnosis, (ed.)A. Potyrała, S. Wojciechowski, Logos Verlag, Berlin 2013.
 • Polityka militarna Polski jako element euroatlantyckiej doktryny współczesnego bezpieczeństwa, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) A. Wejkszner, S. Wojciechowski, PWN, Warszawa 2013.
 • (wraz z: K. Malinowski), System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce a instytucjonalizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce – casus zarządzania kryzysowego, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) A. Wejkszner, S. Wojciechowski, PWN, Warszawa 2013, s.
 • The EU and the Russian-Georgian war 2008, w: Die Zukunft der Kooperation zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation. Konzepte, Prioritäten und Defizite, Wydawnictwo Uniwersytetu Poczdamskiego, Poczdam 2013.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

IZ Policy Papers
Biuletyny Instytutu Zachodniego

Numer wewnętrzny: 303


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640