Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Witold Ostant

dr Witold Ostant

główny analityk, politolog; obszary badawcze: polityka energetyczna RFN, bezpieczeństwo energetyczne Polski, stosunki międzynarodowe, terroryzm. Zespół: Zespoły: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka oraz Pokój i bezpieczeństwo

ostant@iz.poznan.pl
w.ostant@akademia.mil.pl


 Kontakt linkedin: https://de.linkedin.com/in/dr-witold-ostant-73683095

Kierownik Katedry Zagrożeń Bezpieczeństwa w Instytucje Teorii Bezpieczeństwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Ekspert w zespole: Institute for Security, Energy and Climate Studies w Warszawie.

https://www.facebook.com/WitoldOstant

https://scholar.google.com/citations?user=epT-ie8AAAAJ&hl=pl

Publikacje

Monografie 

 • Europol – instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości, „Zeszyty Naukowe Instytutu Zachodniego”, Poznań 2007, ss.80.
 •  M. Rewizorski, R. Rosicki, W. Ostant, Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Warszawa 2013, ss. 383
 •  Unia europejska wobec zagrożenia terroryzmem – od Maastricht do Lizbony, Poznań 2016, ss. 472.

Współredakcja prac zbiorowych:

 1. Program polskiej energetyki jądrowej - uwarunkowania i prognozy w kontekście założeń Energiewende, w: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, pod red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i inni,  Poznań 2014, s. 775-789.  (współredaktor tomu).
 2. Bezpieczeństwo energetyczne - Rynki surowców i energii - Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań 2015 (współredaktor tomu), ss. 835.
 3. Między rewolucją a ewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, Tom I, Polityka - Gospodarka - Technika – Transport, Poznań 2015 (współredaktor tomu), ss. 786.
 4. Między rewolucją a ewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, Tom II, Zrównoważony rozwój - OZE - Elektroenergetyka – Prawo – Ochrona środowiska – Ekologia – Biomasa – Odpady komunalne, Poznań 2015 (współredaktor tomu), 
  907.
 5. Ład energetyczny idee i rzeczywistość (cykl: Europejski wymiar energetyczny a ochrona środowiska), pod red.: P. Kwiatkiewicz, R.Szczerbowski, W. Ostant, B. Jagusiak, Poznań 2018, ss. 420.

Artykuły

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 1. Zjednoczona Europa wobec zagrożenia ze strony terroryzmu politycznego, „Przegląd Zachodni” 2004, nr 3, s. 223-242.
 2. Zwalczanie terroryzmu we współczesnym świecie, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 4, s. 173-
 3. Polska policja, jako partner w systemie Europejskiego Urzędu Policji – Europol, w: Policja w Polsce, Stan obecny i perspektywy, pod re A. Szymaniaka, W. Ciepieli, t2, Poznań 2007, s. 47-59.
 4. Europol jako instrument przeciwdziałania terroryzmowi w ramach kompetencji przedmiotowych Unii Europejskiej, w: 50 lat i co dalej – Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją, pod re Z. Czachóra, Poznań 2007, s. 309-325.
 5. The Most Important Scenarios of Terrorism Threats for the Countries of the European Union in the beginning of 21st Century, w: Terrorist Pandora’s Box Analysis of Chosen Terrorist Issues, pod re J. Babiaka, S. Wojciechowskiego, Poznań 2008, s. 109-119.
 6. Tarcza antyrakietowa jako instrument amerykańskiej supremacji w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 1, s. 227-
 7. Terroryzm – asymetryczne zagrożenia globalne, w: Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, pod re S. Wojciechowskiego, R. Fidlera, Poznań 2009, s. 211-223.
 8. Import rosyjskiego gazu do państw Unii Europejskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 10/2009, s. 7.
 9. Współczesny terroryzm, wymiar teoretyczny i ewolucja zjawiska, „Przegląd Zachodni” 2010 , nr 4, s. 65-88.
 10. Główne determinanty bezpieczeństwa Unii Europejskiej, w: Wymiary bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, pod red. T. Jarockiego, W. Sokała, Toruń 2010, s. 272-288.
 11. ECMM/EUMM Zachodnie Bałkany – sukces czy porażka Unii Europejskiej?, w: Misje cywilne Unii Europejskiej, pod red. B. Przybylskiej - Maszner, Poznań 2010, s. 121- 143.
 12. Egypt 2011 – a new beginning, w: The Arab Spring, pod re B. Przybylskiej- Maszner, Poznań 2011, s 219-233.
 13. Współpraca Unii  Europejskiej  i  Federacji  Rosyjskiej  w  zwalczaniu  terroryzmu, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 4, s. 196-
 14. Współpraca USA i UE w dziedzinie zwalczania terroryzmu - razem mimo różnic (lata 2001-2010), „Studia strategiczne” 2011, nr 2, s. 265-
 15. Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem w latach 1993-2011, w: Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, pod red M. Rewizorskiego, Warszawa 2011, s. 82-
 16. Energy safety of central-east European countries versus „gas main politics” of the Russian Federation, „Reality of Politics” 2012, nr 3, s. 154-
 17. Stabilizacja Afganistanu, w: Polityki budowy poko Pomoc humanitarna i rozwojowa, pod red. J. Dobrowolskiej-Polak, Poznań 2013, ss. 18.
 18. Współpraca polsko-niemiecka samorządów, miast partnerskich i euroregionów, w: Polsko-niemieckie stosunki - społeczne i kulturalne, pod red. A. Saksona, Poznań 2013, ss. 39.
 19. „Egipskie ciemności…”- od autorytaryzmu do autorytaryzmu, „Przegląd Politologiczny” , Numer specjalny 1/ 2014 r., pod red. R. Fidlera, P. Osiewicza, 
  231-252.
 20. EUTM Mali 2013 - europejska projekcja siły w regionie Afryki Zachodniej, w: Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, pod re B. Przybylskiej – Maszner, Poznań 2014, s. 271-287.
 21. Bilans bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście rządowych planów budowy siłowni jądrowej, w: Bezpieczeństwo energetyczne rynki surowców i energii – Teraźniejszość i Przyszłość Geopolityka – Polska – Świat, Tom 1, pod. red P. Kwiatkiewicza, Poznań 2014, s. 367- 403.
 22. Global War on Terrorism – między terrorem a terroryzmem, „Studia Politologiczne”, nr 38, pod red. A. Zięba, M. Brzeziński, Warszawa 2015, s. 134-156.
 23. W poszukiwaniu optymalnej drogi rozwoju do 2050 roku, w: Energetyka  interdyscyplinarnych - Prawo i polityka   Ekonomia  Technika, pod red.  Piotr Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Poznań 2018, s. 311- 325.
 24. Program polskiej energetyki jądrowej - uwarunkowania i prognozy w kontekście założeń Energiewende, w: Energetyka węglowa i jądrowa. Wybrane aspekty, pod red. Radosław Szczerbowski, Poznań 2017, s. 87-115.
 25. Polityka energetyczna rządu RFN i jej możliwe implikacje dla polskiego sektora energetycznego, w: Bezpieczeństwo energetyczne państwa, pod red. A. Czwołka, P. Siemiątkowskiego, P. Tomaszewskiego, Toruń 2018, 129-159.
 26. Diagnoza bezpieczeństwa energetyczno-ekologicznego, w: Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 scenariusze, pod red. B. Grendy, P. Grochmalskiego, H. Świebody, Warszawa 2018, s. 67-97.

Ekspertyzy:

 • Współpraca regionalna w świetle traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami z 1991 r., „Biuletyn Instytutu Zachodniego” - Biuletyn specjalny nr 5 z okazji 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Nr 62/2011, 8„06„11.
 •  Polska racja stanu 2025 (współautor MON), 2017.

 Biuletyny Instytutu Zachodniego:

 1. Import rosyjskiego gazu do państw Unii Europejskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 10/2009.
 2. Współpraca UE i Izraela w dziedzinie zwalczania terroryzmu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 150 / 2013, 04’12’13.
 3. Energiewende i jej strategiczne wymiary, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 174/2014.

Grant Badawczy MON: Polska racja stanu 2030, Projekt MON: lata 2018-2020

Numer wewnętrzny: 314


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640