Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Witold Ostant

dr Witold Ostant

główny analityk, politolog; obszary badawcze: polityka energetyczna RFN, bezpieczeństwo energetyczne Polski, stosunki międzynarodowe, terroryzm. Zespół: Zespoły: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka oraz Pokój i bezpieczeństwo

Kierownik Katedry Zagrożeń Bezpieczeństwa w Instytucje Teorii Bezpieczeństwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Ekspert w zespole: Institute for Security, Energy and Climate Studies w Warszawie.

Monografie:

 • Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem – od Maastricht do Lizbony, Instytut Zachodni, Poznań 2016, 472 ss.
 • (wspólnie z) M. Rewizorski, R. Rosicki, Wybrane aspekty bezpieczeństwa energety-cznego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, 383 ss.
 • Europol – instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” Poznań 2007, 80 ss.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 • (wspólnie z) J. Solarz, M. Gawlik-Kobylińska, P. Maciejewski, Trends in Energy Security Education with a Focus on Renewable and Nonrenewable Sources, “Energies” 2022, vol. 15, no. 4, s. 1-16.
 • (wspólnie z) P. Maciejewski, M. Gawlik-Kobylińska, J. Lebiedź, To Survive in a CBRN Hostile Environment: Application of CAVE Automatic Virtual Environments in First Responder Training, w : APPIS 2020: Proceedings of the 3rd International Conference on Applications of Intelligent Systems, 2020, No 16, s. 1-5.
 • Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w drugiej dekadzie XXI w.: między smart power a presją działań hybrydowych, w: Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa, pod red. R. Bielawskiego, J. Solarza, D. Miszewskiego, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019, s. 253-273.
 • Tarcza antyrakietowa jako instrument amerykańskiej supremacji w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 1, s. 227.
 • The Most Important Scenarios of Terrorism Threats for the Countries of the European Union in the Beginning of 21st Century, w: Terrorist Pandora’s Box. Analysis of Chosen Terrorist Issues, pod red. J. Babiaka, S. Wojciechowskiego, Poznań 2008, s. 109-119.

Inne publikacje:

 • (wspólnie z) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, B. Jagusiak (red. naukowa), Ład energetyczny. Idee i rzeczywistość (cykl: Europejski wymiar energetyczny a ochrona środowiska), Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2018, 420 ss.
 •  (wspólnie z) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Fundacja na rzecz Czystej Energii,  Poznań 2015, 835 ss.
 • (wspólnie z) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, J. Maj i in. (red.), Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. I: Polityka. Gospodarka. Technika. Transport, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, 786 ss.
 • (wspólnie z) J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i in. (red.), Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. II: Zrównoważony rozwój. OZE. Elektroenergetyka. Prawo. Ochrona środowiska. Ekologia. Biomasa. Odpady komunalne, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, 907 ss.
 • Program polskiej energetyki jądrowej ‒ uwarunkowania i prognozy w kontekście założeń Energiewende, „Przegląd Naukowo-Metodyczny ‘Edukacja dla bezpieczeństwa’” 2014, nr 3(24), s. 1069-1082.
 • (wspólnie z) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i in. (red.), Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Fundacja na rzecz Czystej Energii,  Poznań 2014, s. 775-789.

Numer wewnętrzny: 314

Mail: ostant@iz.poznan.pl


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640