Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

mgr Karol Janoś

mgr Karol Janoś

starszy analityk, politolog; redaktor naczelny „Biuletynu Instytutu Zachodniego”; obszary badawcze: niemiecka polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony Zespół: Niemcy – Europa – Świat

janos@iz.poznan.pl

 

Publikacje

 Artykuły w czasopismach naukowych

 • wraz z: K. Czajkowska), Modele zarządzania i nadzoru nad publicznymi i państwowymi mediami elektronicznymi w wybranych państwach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 1.
 • Reformy reform. Bundeswehra w polityce rządu koalicji CDU/CSU-SPD, „Studia Politica Germanica” 2017, nr 1-2.
 • Bundeswehra wobec problemów z rekrutacją personelu, „Studia Politica Germanica” 2017, nr 1-2.
 • (wraz z: J. Kubera),  Reformy strefy euro. Niemcy wobec propozycji Francji i Komisji Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2018, nr 2.
 • (wraz z: J. Kubera), Polen und die deutsch-französische Euro-Debatte, „WeltTrends“ 2018, nr 143. 

 Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Rynek prasy codziennej w Republice Federalnej Niemiec, w: Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju?, (red.) J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • Media tureckie w Niemczech na tle procesu integracji i globalizacji, w: Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji, (red.) J.W. Adamowski, A. Jaskiernia, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014.
 • Wojna i pokój w filozofii Kanta, w: Konteksty wartości, (red.) J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Germany’s and Poland’s engagement in missions and operations of the European Union, w: Reconciliation – Partnership – Security. Cooperation between Poland and Germany 1991-2016, (ed.) K. Marczuk, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2016.

 Recenzje

 • L. Mangasarian, J. Techau, Führungsmacht Deutschland. Strategie ohne Angst und Anmaßung, dtv Verlagsgesellschaft, München 2017, „Przegląd Zachodni“ 2018, nr 3, s. 330-333.
 • Florens Mayer, Möglichkeiten und Grenzen deutscher Sicherheitspolitik. Eine Analyse der Strategischen Kultur Deutschlands, Verlag Barbara Budrich, Opladen-Berlin-Toronto 2017, „Przegląd Zachodni“ 2019, nr 1, s. 207-211.

 Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • Wpływ polityków na media publiczne w Niemczech, Portal Spraw Zagranicznych, 18.02.2013.
 • Jak obchodzić się z Rosją po aneksji Krymu? Opinie niemieckiego społeczeństwa, prasy i ekspertów, „Raporty Akademii Europejskiej Krzyżowa”, wrzesień 2014.

IZ Policy Papers

 • Niemcy w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej i strefy euro (wraz z: J. Kubera), w:  Aktywność Niemiec na arenie międzynarodowej w 2018 r. – wybrane aspekty, (red.) Jadwiga Kiwerska, Poznań: Instytut Zachodni („IZ Policy Papers” nr 29/2018), s. 15-23. PDF
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 – programy partii w Niemczech, Francji i Austrii (wraz z: P. Andrzejewski, J. Kubera, P. Kubiak, T. Morozowski), Poznań: Instytut Zachodni („IZ Policy Papers” nr 31/2019) PDF
 • Wieloletnie Ramy Finansowe i instrument odbudowy gospodarczej, w: Bilans prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej (1  lipca  2020 r.  - 31  grudnia  2020 r.), Karol Janoś, Agata Kałabunowska, Jadwiga Kiwerska, Krzysztof Malinowski, Tomasz Morozowski, Maria Wagińska-Marzec, Martin Wycisk, Poznań: Instytut Zachodni („IZ Policy Papers” nr 36/2021), s. 13-18. PDF
 • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, w: Bilans prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej (1  lipca  2020 r.  - 31  grudnia  2020 r.), Karol Janoś, Agata Kałabunowska, Jadwiga Kiwerska, Krzysztof Malinowski, Tomasz Morozowski, Maria Wagińska-Marzec, Martin Wycisk, Poznań: Instytut Zachodni („IZ Policy Papers” nr 36/2021), s. 35-40. PDF

Biuletyny Instytutu Zachodniego

 • Założenia polityki europejskiej nowego rządu RFN,  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 341/2018. PDF
 • W stronę kompromisu? Stan francusko-niemieckich rozmów o strefie euro (wraz z: J. Kubera)  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 345/2018. PDF
 • Strefa euro, nowy budżet i reformy instytucjonalne podczas prezydencji Austrii w Radzie Unii Europejskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 354/2018. PDF
 • Dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej i ustanowieniu służby cywilnej w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 360/2018. PDF
 • Niemcy i Francja a idea armii europejskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 367/2018. PDF
 • Nord Stream 2 ‒ postrzeganie problemu i główne wątki dyskusji we Francji i w Niemczech (wraz z: J. Kubera), „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 378/2019. PDF
 • Niemieccy Zieloni przed europejskimi wyborami – program i główni kandydaci, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 12(386)/2019 PDF
 • Die Linke w wyborach do Parlamentu Europejskiego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 14(388)/2019 PDF
 • Program niemieckich socjaldemokratów na wybory do Parlamentu Europejskiego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 15(389)/2019 PDF
 • Znacznie więcej niż tylko klimat. Zjazd niemieckich Zielonych w Bielefeld, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 36(410)/2019 PDF
 • Od antypartyjnej partii do partii środka. 40 lat niemieckich Zielonych (wraz z: P. Kubiak), „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 2(422)/2020 PDF
 • Francja i Niemcy wobec kształtu nowych Wieloletnich Ram Finansowych UE (wraz z: J. Kubera), „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 3(423)/2020 PDF
 • Działania Niemiec na rzecz przezwyciężenia gospodarczych skutków pandemii koronawirusa (wraz z: P. Andrzejewski), „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 14(434)/2020 PDF
 • Decyzja Niemiec w sprawie wymiany floty samolotów Tornado. Wymiar polityczny, wojskowy i gospodarczy, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 15(435)/2020 PDF
 • Bilans niemieckiej prezydencji w Radzie UE w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 1(456)/2021 PDF

Numer wewnętrzny: 151


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640