Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Piotr Andrzejewski

dr Piotr Andrzejewski

analityk Zespół: Niemcy - Państwo, Społeczeństwo, Gospodarka

andrzejewski@iz.poznan.pl

Zainteresowania badawcze:

 • Partie i ruchy radykalnie prawicowe w Europie
 • Ruchy populistyczne
 • Formacja austriackiej tożsamości narodowej
 • Austriacki system polityczny
 • Wybrane zagadnienia polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej

Publikacje:

Artykuły:

 • Paradoks narodowego liberalizmu. Historia i idee Freiheitliche Partei Österreichs, Rocznik Polsko-Niemiecki 2014 nr 22,
 • Antypolonizm w prasie NPD po 1990 roku, Rocznik Polsko-Niemiecki 2015 nr 23
 • Golden era of populism. Analysis of a political phenomenon ,Polski Przegląd Nauk Społecznych (Polish Review of Social Sciences). (2012)
 • Studia w cieniu Alp, Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Alpen-Adria Universität Klagenfurt), Teka Historyka. Zeszyt 42.(2011)
 • Populizm w błyszczącym opakowaniu ,Monteskiusz. Res politica et historica. No. 2, (2010), http://www.kulturapolityczna.amu.edu.pl/respolitica/view/category/29
 • Austriackie wojny kulturowe – perspektywa historyczna i współczesna, Studia Politczne 2016 nr 42
 • Wiedeń nie może być jak Chicago. Neoliberalizm i rządy Wolfganga Schüssela w Austrii w latach 2000-2006. Rocznik Polsko-Niemiecki 2016 nr 24/1
Recenzje i artykuły recenzyjne:
 • Leszek Żyliński, Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku. Rocznik Polsko-Niemiecki 2013 nr 21,
 • Polski interes narodowy – dwa spojrzenia. Porównanie koncepcji. Jerzy J. Wiatr, Polski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności oraz Przemysław Żurawski vel Grajewski, Geopolityka – siła – wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem. (en. Polish national interest – two insights. A comparison of concepts), Studia Polityczne vol 31. (2013)
 • Nicola Kristin Karcher, Anders G. Kjostvedt (red.), Movements and Ideas of the Extreme Right in Europe. Positions and Continuities,
 • Prawdziwe zjednoczenie Europy, rec. Philipp Therr, Neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa. Rocznik Polsko-Niemiecki 2015 nr 23.

Referaty na konferencjach:

 • Modernising nationalism. The case of Joerg Haider, http://culturalrelations.org Conference: National Question in Central Europe: Democratic Responses to Unresolved National and Ethnic Conflicts, Budapest 22-24.03.2013
 • Postkolonializm i polska transformacja, International research and practice conference "Dynamics of socio-political development: Russia and Poland" Moscow IMEMO Russian Academy of Sciences, 11.13.2014.

Numer wewnętrzny: 314


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640