Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

prof. dr hab. Andrzej Sakson

prof. dr hab. Andrzej Sakson

kierownik projektu, socjolog, obszary badawcze: mniejszości narodowe i etniczne, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej w Polsce oraz społeczności Mazurów i Warmiaków; przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski; zagadnienia migracji i uchodźców w Polsce i Europie; współczesne stosunki polsko-niemieckie oraz życie społeczne w zjednoczonych Niemczech; socjologia młodzieży i subkultur; Okręg Kaliningradzki Zespół: Stosunki polsko-niemieckie

Kierownik projektu, socjolog, obszary badawcze: mniejszości narodowe i etniczne, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej w Polsce oraz społeczności Mazurów i Warmiaków; przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski; zagadnienia migracji i uchodźców w Polsce i Europie; współczesne stosunki polsko-niemieckie oraz życie społeczne w zjednoczonych Niemczech; socjologia młodzieży i subkultur; Okręg Kaliningradzki

Monografie:

 • (wspólnie z) Bukiel, C. Trosiak (red.) Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2020. Nowe konteksty, Instytut Zachodni, Poznań 2020 416 ss.
 • Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Instytut Zachodni, Poznań 2011, 828 ss.
 • Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, 144 ss.
 • Menschen im Wandel. Polen und Deutsche, Minderheiten und Migranten in Europas Geschichte und Gegenwart, Potsdamer Textbücher, Bd. 10, Universitätsverlag Potsdam, Potsdam 2008, 241 ss.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 • Przestrzeń symboliczna w Kraju Kłajpedzkim, „Acta Cassubiana” t. VIII, Gdańsk 2006, s. 84-99.
 • Repatrierung der polnischen Bevölkerung: 1945-2005, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2005, Nr. 3, s. 195-202.
 • Ost-Festung Europa? Polen und die Ost-Erweiterung der EU. Auswirkungen auf Migration und  Asyl, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2003, Nr. 3-4, s. 168-171.
 • Położenie ludności mazurskiej w powiecie Szczytno w latach 1950-1952 w świetle dokumentów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, „Rocznik Mazurski” t. VII, 2003, s. 67-85.
 • Polen: Aktuelle Situation von Integration und Asyl, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2002, Nr. 2, s. 243-263.

Inne publikacje:

 • Przymusowe migracje Niemców i Ukraińców na Warmii i Mazurach, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie – przesiedlenia, wysiedlenia, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia, pod red. H.-P. Müller, M. Zielińskiej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2012, s. 115-138.
 • Polityka Związku Wypędzonych (Bund der Vertriebenen – BdV) wobec Polski na przykładzie działalności Ziomkostwa Prus Wschodnich (Landsmannschaft Ostpreußen), Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
 • (red.), Porządek społeczny a wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, 393.
 •  (wspólnie z) W. Molik, T. Stryjakiewicz (red.), Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku, Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, Poznań 2004.
 • Konflikty na tle narodowościowym we współczesnej Polsce, w: Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, pod red. B. Goryńskiej-Bittner, J. Stępnia, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 47-61.

Numer wewnętrzny: 201

Mail: sakson@iz.poznan.pl


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640