Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska

prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska

kierownik zespołu, historyk, obszary badawcze: stosunki amerykańsko-europejskie; bezpieczeństwo europejskie; najnowsze dzieje Stanów Zjednoczonych Zespół: Niemcy – Europa – świat

kiwerska@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • Afryka. Źródła sukcesów i klęsk, KAW, Poznań 1985, ss.100.
 • Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce, PWN, Warszawa 1989, ss. 349.
 • Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Instytut Zachodni, Poznań 1995, ss. 460.
 • Słownik prezydentów amerykańskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, ss. 313.
 • Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Instytut Zachodni, Poznań 2000, ss. 463.
 • Świat w latach 1989-2004. Wydarzenia – konflikty – procesy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, ss. 389.
 • Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty – procesy, wyd. zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ss. 503.
 • (wraz z: B. Koszel, M. Tomczak, S. Żerko), Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 2011, ss.399.
 • Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013, ss. 433.
 • Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku, Instytut Zachodni, Poznań 2015, ss. 247.
Redakcja monografii zbiorowych
 • Interesy bezpieczeństwa w Europie. Polska – Rosja – Niemcy, (red.) J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 1990, ss. 123.
 • Polska i Europa w XIX i XX wieku. Studia historyczno-politologiczne, (red.) J. Kiwerska, B. Koszel, D. Matelski, Arpress, Poznań 1992, ss. 282.
 • Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, (red.) J. Kiwerska, B. Koszel, Instytut Historii UAM, Poznań 2002, ss. 528.
 • Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), (red.) P. Kalka, J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 2004, ss. 415.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Światowe przywództwo USA, „Przegląd Zachodni” 2003, nr 3, s.3-37.
 • USA – osamotnione supermocarstwo w świecie zagrożeń, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 1, s. 19-44.
 • Spór Ameryki z Europą o długi wojenne i reparacje (1921-1932), „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 4, s. 17-34.
 • Czas wielkich zawirowań, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 1, s. 3-14.
 • Stany Zjednoczone po zimnej wojnie. Dyskusja o priorytetach amerykańskiej polityki zagranicznej, „Problemy Humanistyki” 2010, nr 18, s. 7-27.
 • USA – Unia Europejska. Stan i perspektywy relacji transatlantyckich, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2010, nr 4, s. 67-86.
 • Reakcja USA na terroryzm, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 44, s. 57-74.
 • Od asymetrii do zrównoważonego partnerstwa: relacje Stany Zjednoczone-Republika Federalna Niemiec, „Studia Strategiczne” 2011, nr 1, s. 133-149.
 • USA - Europa. Wyzwania, trendy, prognozy, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 329-336.
 • Wyznaczniki polityki amerykańskiej wobec Europy, ,,Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 119-150.
 • Kryzys w relacjach amerykańsko-izraelskich, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 4, s.183-199.
 • The United States in the World of Diversified Powers, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań” 2013, nr II, s. 31-56.
 • Unia Europejska jako gracz międzynarodowy – perspektywa amerykańska, „Przegląd Zachodni”  2014, nr 4, s. 101-119.
 • Ewolucja przywództwa Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie, "Przegląd Zachodni" 2016, nr 4, s. 53-80 
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Nowe elementy w stosunkach amerykańsko-niemieckich i ich wpływ na politykę Polski, w: Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, (red.) J. Czaputowicz, PISM, Warszawa 2008, s. 251-274.
 • Problem amerykańskiego przywództwa w świecie, w: Mocarstwowość na przełomie XX i XXI w. Teorie, analizy, prognozy, (red.) S. Wojciechowski, M. Tomczak, Wydawnictwo WSNHiD, Poznań 2010, s. 101-128.
 • RFN – USA: od wroga i lojalnego sojusznika do trudnego partnera, w: Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, (red.) S. Sierpowski, Instytut Historii UAM, Poznań 2010, s. 247-267.
 • Niemcy we wspólnocie transatlantyckiej, w: J. Kiwerska, B. Koszel, M. Tomczak, S. Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 227-244.
 • Niemcy w polityce amerykańskiej po pierwszej wojnie światowej, w: Czas Ameryki. American Era, (red.) H. Parafianowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 227-244.
 • (wraz z: M. Tomczak), Problem kontynuacji i zmian w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec, w: J. Kiwerska, B. Koszel, M. Tomczak, S. Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 11-26.
 • Rosja w polityce administracji Clintona, w: Amerykomania, t. 2, (red.) W. Bernacki, A. Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 411-427.
 • America: Poland’s Perfect Ally, w: Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, (ed.) H. Parafianowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 345-259.
 • „Doktryna Busha” i jej odbiór w Europie, w: Śladami Mistrza. Studia i szkice poświęcone pamięci prof. A. Czubińskiego (1928-2003), (red.) S. Sierpowski, Instytut Historii UAM, Poznań 2013, s. 309-322.
 • Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy, w: Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, (red.) S. Wojciechowski, A. Potyrała, Difin, Warszawa 2014, s. 60-80.
 • Woodrow Wilson i przegrana batalia o Ligę Narodów, w: Polska, Europa Środkowa, Europa Zjednoczona: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Łaptosowi, (red.) A. Kozera, W. Prażuch, P. Szyja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2014, s. 184-199.
 • Amerykanie i Niemcy - pamięć historyczna, w: Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku. Studia dedykowane z okazji 70. urodzin Prof. Tadeusza Kotłowskiego, (red.) M. Mikołajczyk, Poznań 2017, s. 257 - 274.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • Stosunki niemiecko-amerykańskie (1992-2002), „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 32/2003, ss. 47.
 • Neokonserwatywna polityka George’a W. Busha. Założenia, realizacja, skutki, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 38/2005, ss. 73.
 • Odwrót od rewolucji? Nowe elementy w amerykańskiej polityce zagranicznej, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 43/2006, ss. 65.
 • Osłabione supermocarstwo. Pozycja Stanów Zjednoczonych w świecie po ośmiu latach prezydentury George’a W. Busha, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 50/2008, ss. 63
 • Napięcia w stosunkach transatlantyckich w obliczu wojny z terroryzmem, „Opinie” nr 57/2003, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 35.
 • Wpływ wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki amerykańsko-europejskie, „Opinie” nr 58/2003, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 31.
 • Neoizolacjonizm i jego perspektywy w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Europy, „Opinie i Ekspertyzy” nr 6/2005, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 34.
 • (wraz z: T. Budnikowski, P. Kalka, B. Koszel, K. Malinowski), Polsko-niemieckie interesy i rozbieżności w Unii Europejskiej, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
 • (wraz z: M. Götz, K. Malinowski, Z. Mazur, I. Romiszewska), Uwagi na temat niemieckiej wizji przyszłości Unii Europejskiej, Instytut Zachodni, Poznań 2012 (dla MSZ).
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Konferencja w Monachium o bezpieczeństwie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 11/2009.
 • 10. rocznica przystąpienia Polski do NATO, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 12/2009.
 • Podróż Baracka Obamy po Europie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 13/2009.
 • Polityczny aspekt amerykańskiej decyzji o tarczy antyrakietowej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 23/2009.
 • Oddziaływanie czynnika amerykańskiego na stosunki polsko-niemieckie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 25/2009.
 • Kanclerz Merkel w Waszyngtonie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 27/2009.
 • Rok urzędowania Obamy – bilans dla układu transatlantyckiego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 32/2010.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 40/2010.
 • Jak umocnić wspólnotę transatlantycką? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 46/2010.
 • Wizyta Baracka Obamy w Warszawie i amerykańskie posłannictwo, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 56/2011.
 • Wydarzenia w Afryce Północnej i układ transatlantycki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 64/2011.
 • 11 września 2001 r. – konsekwencje dla Ameryki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 66/2011.
 • Bilans operacji irackiej dla Ameryki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 75/2012.
 • Summary of the Iraq War for America, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 75/2012.
 • Po wyborach będę miał większą elastyczność, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 79/2012.
 • After my election I have more flexibility, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 79/2012.
 • Polityka zagraniczna w amerykańskiej walce wyborczej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 90/2012.
 • Foreign policy in the American election battle, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 90/2012.
 • Kolejne cztery lata Baracka Obamy w Białym Domu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 97/2012.
 • Barack Obama in the White House for four more years, „Bulletin of the institute for Western Affairs” no. 97/2012.
 • Stan i perspektywy relacji niemiecko-amerykańskich, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 110/2012.
 • Germany-US relations. State and perspectives, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no.110/2012.
 • Amerykanie o roli Niemiec na arenie międzynarodowej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 130/2013.
 • Fiasko „resetu” w stosunkach amerykańsko-rosyjskich? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 138/2013.
 • Failed reset on American-Russian Relations? „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 138/2013.
 • Wątpliwy przywódca – USA po ostatnich doświadczeniach, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 144/2013.
 • The Dubious Leader: USA in the Wake of Recent Developments, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 144/2013.
 • Amerykański ,,pivot” ku Europie – jako efekt wydarzeń na Ukrainie? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 161/2014.
 • The USA pivot towards Europe – an upshot of Ukrainian developments? „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 161/2014.
 • Rosjo, miej się na baczności. Ameryka wraca! „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 164/2014.
 • Look out, Russia, the US is back! Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 164/2014.
 • Porażki Obamy na Bliskim Wschodzie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 167/2014.
 • Obama’s failure in the Middle East, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 167/2014.
 • Władysław Bartoszewski i dzieło porozumienia polsko-niemieckiego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 183/2015.
 • Co dalej z przywództwem Ameryki? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 187/2015.
 • Stany Zjednoczone zawiodły w Syrii, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 189/2015.
 • Czy to jest wyłącznie problem Europy? Stany Zjednoczone wobec kryzysu migracyjnego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 195/2015.
 • Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii, Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 220/2016.
 • The significance of the agreement on Syria by major powers, "Bulletin of the Institute for Western Affairs" No. 220/2016.
 • „On the right side of history”. Wizyta Baracka Obamy w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 238/2016.
 • „America First” – Trump o amerykańskiej polityce zagranicznej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 240/2016.
 • Amerykańska agenda na szczyt NATO w Warszawie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 249/2016.
 • Brexit z perspektywy Waszyngtonu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 256/2016.

Numer wewnętrzny: 302


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640