Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

prof. dr hab. Stanisław Żerko

prof. dr hab. Stanisław Żerko

kierownik zespołu, historyk, obszary badawcze: polityka zagraniczna Niemiec, polska polityka zagraniczna, historia stosunków międzynarodowych Zespół: Historia i polityka

zerko@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • Wymarzone przymierze Hitlera. Wielka Brytania w narodowosocjalistycznych koncepcjach i w polityce zagranicznej III Rzeszy (do 1939 r.), Instytut Zachodni, Poznań 1995, ss. 444.
 • (wraz z: B. Koszel), Słownik polityków XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1995, ss. 320 (wyd. 2. poszerzone, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996; wyd. 3. uzupełnione, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998).
 • Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939, Instytut Zachodni, Poznań 1998, ss. 500.
 • (wraz z: S. Sierpowski), Dzieje Polski w XX wieku, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002, ss. 599 + 1 nlb.
 • Ilustrowany leksykon II wojny światowej, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004, ss. 592.
 • Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939, Instytut Zachodni, Poznań 2005, ss. 500.
 • (oprac.) Polskie dokumenty dyplomatyczne 1939, styczeń-sierpień, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2005, ss. LXVI + 898.
 • (wraz z: J. Kiwerska, B. Koszel, M. Tomczak), Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 2011, ss. 399 + 1 nlb.
 • (oprac.) Polskie dokumenty dyplomatyczne 1936, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011, ss. LVI + 855.
 • Biograficzny leksykon II wojny światowej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 462.
 • (oprac.) Polskie dokumenty dyplomatyczne 1934, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014, ss. LII + 855.
Redakcja monografii zbiorowych
 • Leksykon historii powszechnej 1900-1945, (red.) S. Sierpowski (przy współpracy S. Żerko),Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, ss. 508.
 • Słownik polityków polskich XX wieku, (red.) P. Hauser, S. Żerko,Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998, ss. 441.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Kilka uwag w sprawie światopoglądu Adolfa Hitlera (w związku z książką Rainera Zittelmanna, Adolf Hitler, eine politische Biographie, Göttingen-Zürich 1989), „Przegląd Zachodni” 1990, nr 5-6, s. 267-272.
 • Narodowosocjalistyczne koncepcje polityki zagranicznej przed 1933 r., „Przegląd Zachodni” 1992, nr 4, s.161-181.
 • Próba sformowania na Podhalu „Legionu Góralskiego” Waffen-SS, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 3, s. 217-222.
 • Polska wobec zbliżenia niemiecko-radzieckiego u schyłku lat trzydziestych, „Przegląd Zachodni” 1998, nr 2, s. 115-135.
 • Polski dylemat Adolfa Hitlera, czyli nie chodziło o Gdańsk, „Czasy Nowożytne” t. VIII (IX), 2000, s. 67-73.
 • „Jesteśmy w dobrym punkcie politycznym”. O polityce Józefa Becka – bez mitów, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 4, ss. 103-112.
 • Niemcy wobec Rosji na przełomie stuleci, „Przegląd Zachodni” 2001, nr 3, s. 103-123.
 • Polska w hitlerowskiej koncepcji polityki zagranicznej 1933-1939, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. XXIV, Wrocław 2001, s. 247-276.
 • Polityka, której nie było. W związku z artykułem M. J. Zachariasa, „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 4, s. 103-112.
 • Konserwatywna alternatywa? Z badań nad koncepcjami niemieckiej polityki zagranicznej w latach 1933-1939, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. XXVII, Wrocław 2004, s. 189-219.
 • Rosja postradziecka w polityce Republiki Federalnej Niemiec, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej” t. VI, 2004, s. 85-114.
 • Geneza hitlerowskiej koalicji. Z dziejów niemieckiej polityki sojuszy, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 2, s. 91-120.
 • Nieznany dokument o wizycie Ribbentropa w Warszawie w styczniu 1939 r., „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2005, nr 3, s. 165-175.
 • Polska polityka zagraniczna w styczniu- sierpniu 1939 r., „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2005, nr 5, s. 19-42.
 • System wersalski i próby jego modyfikacji w latach dwudziestych, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 4, s. 13-34.
 • Polska, Niemcy i geneza II wojny światowej, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 2, s. 3-32.
 • Wege zum Krieg 1939. Echos der historiographischen und publizistischen Debatten, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” November-Dezember 2009, Nr. 69, s. 53-58.
 • Niemiecka „Russlandpolitik” na rozdrożu? Ewolucja polityki RFN wobec Rosji, „Colloquium” (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) 2013, nr 4, s. 57-78.
 • Polska wobec autonomicznej Słowacji (październik 1938-1939), „Colloquium” (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) 2014, nr 2, s. 73-96.
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Stanisław Cat-Mackiewicz wobec stosunków polsko-niemieckich (do 1939 r.), w: Polacy i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, (red.) A. Czubiński, PWN, Warszawa 1987, s. 371-388.
 • Rozwój Kostrzyna w okresie Polski Ludowej, w: Kostrzyn nad Odrą. Dzieje dawne i nowe, (red.) J. Marczewski, Instytut Zachodni, Poznań 1991, s. 311-423.
 • Walki o Kostrzyn w 1945 r., w: Kostrzyn nad Odrą. Dzieje dawne i nowe, (red.) J. Marczewski, Instytut Zachodni, Poznań 1991, s. 311-324.
 • Stereotypy i polityka. Kształtowanie się niemieckiego obrazu Anglii przed 1918 r. w: Polska i Europa w XIX i XX wieku. Studia historyczno-politologiczne, (red.) J. Kiwerska, B. Koszel, D. Matelski, Arpress, Poznań 1992, s. 29-51.
 • „Brytyjskie przymierze” Adolfa Hitlera, w: Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku, (red.) A. Czubiński, Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1995, s. 291-318.
 • Sondaże pokojowe w okresie II wojny światowej. Możliwości i wątpliwości metodologiczne, w: II wojna światowa i jej następstwa, (red.) A. Czubiński, Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1996, s. 79-93.
 • Rola Republiki Federalnej Niemiec w ONZ, w: Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej, (red.) Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s. 44-77.
 • Niemcy wobec problemów rozbrojenia i kontroli zbrojeń, w: Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej, (red.) Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s. 78-100.
 • Zmierzch NRD. Ewolucja sytuacji wewnętrznej w latach 1989-1990, w: Zjednoczenie Niemiec. Studia politologiczno-ekonomiczno-prawne, (red.) L. Janicki, B. Koszel, W. Wilczyński, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s. 61-95.
 • Demonstracje antyniemieckie w Polsce w lutym i marcu 1939 r., w: Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, (red.) A. Czubiński, P. Okulewicz, T. Schramm, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 309-319.
 • Japonia w niemieckiej strategii i polityce przed Pearl Harbor, w: Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, (red.) J. Kiwerska, B. Koszel, Instytut Historii UAM, Poznań 2002, s. 428-435.
 • Nacjonalizm, w: Encyklopedia Britannica, t. 28, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002, s. 105-108.
 • Starania Władysława Zamoyskiego o budowę linii kolejowej Chabówka-Zakopane, w: Władysław Zamoyski 1853-1924, (red.) S. Sierpowski, Biblioteka Kórnicka PAN, Urząd Miasta Zakopane, Kórnik – Zakopane 2003, s. 97-105.
 • Miejsce Rosji w polityce RFN, w: Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), (red.) P. Kalka, J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 373-396.
 • Rawicz w okresie powojennym, w: Rawicz. Zarys dziejów, (red.) S. Sierpowski, Wyd. UMiG Rawicz, Poznań – Rawicz 2004, s. 347-534.
 • Warszawskie powstanie 1944, w: Encyklopedia Britannica, t. 45, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005, s. 253-257.
 • Wojny światowe, w: Encyklopedia Britannica, t. 47, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005, s. 12-38.
 • Rozpad koalicji hitlerowskiej, w: Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005, (red.) M. Nurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 9-20.
 • Niemiecka polityka zagraniczna w okresie II wojny światowej, w: Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej, (red.) S. Sierpowski, Instytut Historr UAM, Poznań 2007, s. 13-31.
 • Reakcje niemieckie na wydarzenia w Poznaniu, w: Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, (red.) K. Białecki, S. Jankowiak, Instytut Historii UAM, Poznań 2007, s. 179-189.
 • Uwagi do szkicu Roberta Traby, w: O nowy model historycznych badań regionalnych, (red.) K. A. Makowski, Instytut Zachodni, Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, Poznań 2007, s. 115-121.
 • Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Rosji po 1990 r., w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie integracji, (red.) Z. Białobłocki, M. Leczyk, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Kutno 2008, s. 151-169.
 • Pol’sza i sudietskij krizis 1938 g., w: Miunchienskoje sogłaszenije 1938 goda: istorija i sowriemiennost’, (red.) N. Liebiediewa, M. Wołos, Moskwa 2009, s. 163-192.
 • Wnieszniaja politika Giermanii nakanunie Wtoroj mirowoj wojny, w: Mieżdunarodnyj krizis 1939 goda w traktowkach polskich i rossijskich istorikow, (red.) S. Dębski, M. Narinski, Moskwa 2009, s. 101-146.
 • Niemiecka polityka zagraniczna w przededniu II wojny światowej, w: Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków, (red.) S. Dębski, M. Narinski, PISM, Warszawa 2009, s. 85-129.
 • Jerzy Krasuski. Wybitni historycy wielkopolscy, (red.) J. Strzelczyk, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 823-829.
 • Jerzy Marczewski. Wybitni historycy wielkopolscy, (red.) J. Strzelczyk, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 535-541.
 • Rosja w polityce Republiki Federalnej Niemiec z pozjednoczeniowym dwudziestoleciu, w: Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, (red.) S. Sierpowski, Instytut Historii UAM, Poznań 2010, s. 285-305.
 • Polska a kryzys sudecki 1938 r., w: Československo a krize demokracie ve Středni Evropě ve 30. a 40. letech XX stoleti. Hledáni východisek, (red.) J. J. Němeček i in., Historický ústav, Praha 2010, s. 97-122.
 • Książka rozczarowań i pasji (posłowie) w: Stanisław Cat-Mackiewicz, O jedenastej – powiada autor – sztuka jest skończona. Polityka Józefa Becka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012, s. 297-317.
 • Polen und Deutschland in der Zwischenkriegszeit, w: Zwischen (Sowjet-)Russland und Deutschland, (Hrsg.) K. Ruchniewicz, M. Zybura, fibre Verlag, Osnabrück 2012, s. 57-77
 • Das Münchener Abkommen in europäischer Perspektive, (Hrsg.) J. Zarusky, M. Zückert, Oldenburg Verlag, München 2013, s. 349-382.
 • Jedyny sojusznik Hitlera. Słowacja jako satelita Niemiec w 1939 r., w: Śladami Mistrza, (red.) S. Sierpowski, Instytut Historii UAM, Poznań 2013, s. 195-208.
 • Słowacja w polityce Niemiec w przededniu i w pierwszym okresie II wojny światowej, w: Polska – Europa Środkowa – Europa zjednoczona. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Łaptosowi, (red A. Kozera, W. Prażuch, P. Szyja, przy współpracy E. Sadowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 214-229.
 • Die deutsch-polnischen Beziehungen der Zwischenkriegszeit und die Ursprünge des Zweiten Weltkriegs, w: Gab es einen Stalin-Hitler-Pakt? Charakter, Bedeutung und Deutung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages vom 23. August 1939, (Hrsg.) Ch. Koch, Peter Lang Editio, Frankfurt am Main 2015, s. 195-221.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • Republika Federalna Niemiec wobec nowej roli Rosji w stosunkach międzynarodowych, „Opinie i Ekspertyzy” nr 69/2004, Departament Strategii i Planowania MSZ, ss. 26.
 • Rosja w polityce Niemiec po wyborach 2009 r., Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ), ss. 11.
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Niemiecka polityka wobec Rosji: kontynuacja mimo wszystko, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 104/2012.
 • Przyszłość Unii Europejskiej w polskiej publicystyce politycznej. Uwagi o charakterze dyskursu, „Biuletyny Instytutu Zachodniego” nr 153/2013.
 • Polityka Józefa Becka w krzywym zwierciadle, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 173/2014.

Numer wewnętrzny: 307


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640