Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

prof. IZ dr hab. Krzysztof Malinowski

prof. IZ dr hab. Krzysztof Malinowski

z-ca dyrektora, historyk, politolog, obszary badawcze: niemiecka polityka zagraniczna, stosunki polsko-niemieckie

malinowski@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982-1991, Instytut Zachodni, Poznań 1997, ss. 372.
 • Stosunki polsko-niemieckie 1989-2000. Dziedzictwo przeszłości, w: Polacy i Niemcy po II wojnie światowej. Materiały pomocnicze do nauki historii i wiedzy o świecie współczesnym, (red.) B. Koszel, Poznań 2000.
 • Nauka i polityka zagraniczna. Dyskurs o nowej roli Niemiec na arenie międzynarodowej (1990-2005), „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 44/2007, ss. 107.
 • Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005, Instytut Zachodni, Poznań 2009, ss. 650.
 • (wraz z: B. Koszel, Z. Mazur), Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010, Instytut Zachodni, Poznań 2012, ss. 344.
 • Polska i Niemcy w Europie (2004-2014). Różnice interesów – uwarunkowania i konsekwencje, Poznań 2015.
Redakcja monografii zbiorowych
 • Deutsche und Polen auf dem Weg zu einer partnerschaftlichen Nachbarschaft 1989-1998: Versuch einer Bilanz. Konferenzmaterialien, (Hrsg.) D. Bingen, K. Malinowski, Dezember 1999, Bundesinstitut für ostwissenschaftliche Studien, Köln, ss. 62.
 • Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, (red.) D. Bingen, K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2000, ss. 564.
 • Trudny dialog. Polsko- niemiecka wspólnota interesów w zjednoczonej Europie, (red.) K. Malinowski, M. Mildenberger, Instytut Zachodni, Poznań 2001, ss. 184.
 • Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech, (red.) K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2003.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Niemieckie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu. Działalność w latach 1885-1919, „Przegląd Zachodni“ 1990, nr 4, s.1-18.
 • Niemieckie badania historyczne w Polsce. Historische Gesellschaft in Polen w latach 1919-1945, „Przegląd Zachodni” 1990, nr 5/6, s. 143-168.
 • The Party System in Poland, „Polish Western Affairs” 1992 , no. 1, s. 45-60.
 • Deutsche und Polen: schwierige Annäherungswege, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” Winter 1996, Nr. 13, s. 163-173.
 • W cieniu zjednoczenia Niemiec. Spór o potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 2, s. 39-68.
 • Die Polenpolitik der rot-grünen Koalition. Eine vorläufige Bilanz, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” Frühjahr 2000, Nr. 26, s. 131-142.
 • Polityka bezpieczeństwa koalicji SPD/Sojusz’90 /Zieloni, „Przegląd Zachodni” 2002, nr 4, s. 33-52.
 • Niemcy wobec członkostwa Polski w NATO, „Przegląd Politologiczny” (INPiD UAM) 2002, nr 4, s. 35-49.
 • Analiza: Stanowisko Niemiec i Polski wobec działań militarnych w kryzysach międzynarodowych/ Analyse: Haltungen Deutschlands und Polens zu militärischen Einsätzen in internationalen Krisen, „DIALOG. Deutsch-Polnisches Magazin. Magazyn Polsko-Niemiecki”2004, Nr./nr 68, s. 28-35.
 • Evroatlanticieskije dilemy gosudarstwa Gierharda Schroedera, „Evropa” PISM, 2004, nr 4, s. 61-92.
 • Konstruktion des offensiven Idealismus [Streitplatz: Großmächtiges Deutschland], „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” Frühjahr 2005, Nr. 46, s. 103-108.
 • Europäische Strategien: Deutschland und Polen, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” Frühjahr 2006, Nr. 50, s. 41-54.
 • Czy możliwa jest europejska kultura strategiczna? Analiza porównawcza narodowych strategii bezpieczeństwa (Niemcy, Francja, Wielka Brytania), „Rocznik Integracji Europejskiej” (INPiD UAM) 2009, nr 3, s. 67-78.
 • Społeczne konteksty w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi,„Przegląd Politologiczny” (INPiD UAM) 2010, nr 4, s. 269-279.
 • Strategiczne dylematy Sojuszu Północnoatlantyckiego, „Studia Strategiczne”(UAM) 2011, nr 1, s. 151. – 156.
 • Unia Europejska jako mocarstwo cywilne a strategie bezpieczeństwa państw członkowskich, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 3, s. 91-110.
 • Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – możliwości i bariery współpracy, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 2, s. 85-98.
 • Polska kultura bezpieczeństwa, „Problemy Humanistyki” (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa) 2011, nr 17.
 • Europa i USA wobec przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 151-174.
 • Przywódcza rola Niemiec w Europie i świecie w niemieckim dyskursie naukowym, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 2, s. 27-51.
 • (wraz z: T. Budnikowski, M. Götz, I. Romiszewska), Reorientacja polityki zagranicznej RFN? Fragmenty ekspertyzy, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 2, s. 3-26.
 • Poland and Germany in the European Union: Cooperation Opportunities and Barriers, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań” Quarterly   2013, no. I, s. 85-98.
 • Okres wyjątkowy w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa RFN (w związku z książką Krzysztofa Miszczaka, Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz90/Zieloni w okresie 1998-2005) , „Sprawy Międzynarodowe” 2013, nr 2, s. 120-125.
 • Europe, the US and the Future of the North Atlantic Alliance, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań” Quarterly 2014, no. I, s. 129-150.
 • Polen – strategischer Partner Deutschlands? „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” 2015, Nr. 100, s. 67-74.
 • Polish and German visions on the future of the North Atlantic Alliance, „Reality of Politics”(University of Szczecin) 2014, no. 4, s. 20-34.
 • Die polnische Sicht auf Deutschland. Kooperationspotenzial trotz unterschiedlicher Interessen, „Politikum. Analysen. Kontroversen. Bildung” 2015, H. 2, s. 62-67.
 • Stosunki polsko-niemieckie i europejskie kryzysy, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 2.
 • Niemiecka polityka wschodnia: Russia first? „Przegląd Politologiczny” (INPiD UAM) 2015, nr 4.
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Prasa polska wobec traktatu granicznego i układu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP a RFN, w: Wokół traktatów, (red.) L. Janicki, „Biblioteka Przeglądu Zachodniego” Poznań 1992, s. 63-82.
 • System partyjny i zachowania wyborcze w zjednoczonych Niemczech, w: Zjednoczenie Niemiec. Studia politologiczno-ekonomiczno-prawne, (red.) L. Janicki, B. Koszel, W. Wilczyński, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s. 135-162.
 • Asymetria partnerstwa. Polityka zjednoczonych Niemiec wobec Polski, w: Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej, (red.) Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s.270-302.
 • Polska-RFN, w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 508-519.
 • Obywatelskie ruchy opozycyjne w NRD, w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s. 413-417.
 • Stosunki polityczne Polski i Republiki Federalnej Niemiec 1949-1998, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement, Warszawa 1999, s. 555-557.
 • Przełom w stosunkach polsko-niemieckich. Wprowadzenie, w: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, (red.) D. Bingen, K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2000, s. 9-26.
 • Towarzystwa polsko- niemieckie i niemiecko-polskie, w: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, (red.) D. Bingen, K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2000, s. 386-402.
 • Architektura bezpieczeństwa europejskiego. Oczekiwania Polaków i Niemców na progu XXI wieku, w: Trudny dialog. Polsko-niemiecka wspólnota interesów w zjednoczonej Europie, (red.) K. Malinowski, M. Mildenberger, Instytut Zachodni, Poznań 2001, s. 123-142.
 • Wo endet Europa? Polnische Ansichten zum europäischen Limes, w: Sicherheit für das größere Europa. Politische Optionen im globalen Spannungsfeld, (Hrsg.) H. Arnold, R.Krämer, Mit einem Vorwort von Ludger Vollmer, Dietz, Bonn 2002, s. 60-75.
 • Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy i reorientacja polskiej polityki zagranicznej, „Rocznik Polsko-Niemiecki” (Instytut Studiów Politycznych PAN) 2002, s. 67-82.
 • Kultura bezpieczeństwa narodowego: koncepcja i możliwości zastosowania, w: Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech, (red.) K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2003, s. 15-46.
 • Doświadczenie Jałty. Polska wobec idei bezpieczeństwa zbiorowego pod egidą KBWE/OBWE, w: Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech, (red.) K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2003, s. 139-192.
 • System partyjny i zachowania wyborcze w zjednoczonych Niemczech, w: Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), (red.) P.Kalka, J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 183-201.
 • Kultura bezpieczeństwa Polski i Niemiec i jej przemiany, w: Polacy – Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, (red.) A.Wolff-Powęska, D.Bingen, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 115-143.
 • Die Sicherheitskulturen in Polen und Deutschland und ihre Wandlungen, w: Nachbarn auf Distanz. Polen und Deutsche 1998-2004, (Hrsg.) A.Wolff-Powęska, D.Bingen, Harrasovitz Verlag, Wiesbaden 2005, s. 95-119.
 • Mocarstwo cywilne Niemcy wobec problemu użycia siły militarnej. Uprawnienia Bundestagu w zakresie delegowania Bundeswehry do udziału w operacjach zagranicznych, w: Niemcy jako państwo cywilne. Studia nad niemiecką polityką zagraniczną, (red.) P. Buras, K. Bachmann, Wrocław 2006, s. 97-120.
 • KBWE/OBWE w polityce wolnej Polski. Relikt „zimnej wojny” czy klucz do przełamania ładu jałtańskiego? w: „Zimna wojna” (1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, (red.) B.Koszel, S.Wojciechowski, Poznań 2007, s. 247-276.
 • Stanowisko Polski i Niemiec wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP) – próba rekonstrukcji ich europejskich interesów, w: Polacy i Niemcy w XXI wieku. Nowe oblicza partnerstwa? (red.) B. Koszel, Poznań 2007, s. 67-76.
 • Die polnische Sicherheitspolitik, w: Länderbericht Polen, (Hrsg.) D. Bingen, K. Ruchniewicz, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2009, s. 609-624.
 • Rząd wielkiej koalicji i sojusznicze dylematy (Afganistan, NATO i ESDP), w: Uwarunkowania – koncepcje – wyzwania bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej w XX i XXI wieku, (red.) K.Budzowski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010.
 • Polityka bezpieczeństwa rządu Schrödera między multilateralizmem a „kulturą powściągliwości” militarnej, w: Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec: kontynuacja czy zmiana? (red.) I. P. Karolewski, Centrum im. W. Brandta, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011, s. 29-50.
 • Anatomia niemieckiej polityki bezpieczeństwa, w: Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, (red.) J.Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 53-70.
 • Analiza polityki zagranicznej i teoria ról. Możliwości zastosowania do badań nad zaangażowaniem międzynarodowym Unii Europejskiej, w: Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, (red.) J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Szczecin – Warszawa 2012, s.199-216.
 • Polsko-niemieckie partnerstwo i prezydencja Polski w Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia, (red.) D. Kowalewska, R. Podgórzańska, Toruń 2013, s. 39-52.
 • Polska kultura bezpieczeństwa: historyczne reminiscencje i polityczne realia, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) S. Wojciechowski, Warszawa 2013, s. 29-48.
 • (współautor, R. Grodzki), System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a problemy zarządzania kryzysowego, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) S. Wojciechowski, Warszawa 2013, s.175-186.
 • The Culture of National Security and the Transformation in Polish Security Policy, w: Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, (eds.) S. Wojciechowski, A. Potyrała. Berlin 2013, s. 23-40.
 • Institutionalization of Internal Security in Poland – the Case of Crisis Management, w: Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, (eds.) S. Wojciechowski, A. Potyrała. Berlin 2013, s. 81-94
 • 70 lat polskiej granicy zachodniej na Odrze i Nysie, w: Polska z Pomorzem Zachodnim, (red.) K. Kozłowski, Szczecin 2015.
 • Kultura strategiczna i tożsamość w badaniach nad polityką bezpieczeństwa, w: Teoria i praktyka polityki. Perspektywa szczecińskich politologów, (red.) R. Podgórzyńska, J.Ruszkowski, Szczecin 2015, s. 27-36.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • Politycy niemieccy wobec rozszerzenia NATO na Wschód, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 8/1998, ss. 28.
 • Polityka rządu Gerharda Schrödera wobec Polski 1998-1999, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 15 /1999, ss. 29.
 • Konsekwencje kryzysu irackiego. Niemcy wobec nowego kształtu stosunków transatlantyckich, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 34/2004, ss. 38.
 • Ewolucja niemieckiej polityki bezpieczeństwa: udział Bundeswehry w operacjach wielostronnych, „Opinie” nr 57/ 2003, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 23.
 • System decyzyjny w polityce bezpieczeństwa RFN a udział Bundeswehry w wielostronnych operacjach militarnych, „Opinie i Ekspertyzy” nr 1/2004, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 26.
 • Polityka bezpieczeństwa RFN pomiędzy NATO i UE, „Opinie i Ekspertyzy” nr 4/2004, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 32.
 • (wraz z: P. Kubiak, Z. Mazur), Polityka zagraniczna koalicji CDU/CSU-FDP, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
 • (wraz z: T. Budnikowski, B. Koszel, P. Kalka, J. Kiwerska), Polsko-niemieckie interesy i rozbieżności w Unii Europejskiej, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
 • (wraz z: J. Dobrowolska-Polak, B. Koszel, P. Kubiak, Z. Mazur, A. Sakson), Wybory do Bundestagu XVII kadencji 27.09.2009: prognoza, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
 • (wraz z: M. Götz, J. Kiwerska, Z. Mazur, I. Romiszewska) Uwagi na temat niemieckiej wizji przyszłości Unii Europejskiej, Instytut Zachodni, Poznań 2012 (ekspertyza dla MSZ).
 • (wraz z: I. Romiszewska) Reorientacja stosunków gospodarczych z zagranicą a polityka zagraniczna RFN, Instytut Zachodni, Poznań 2013 (ekspertyza dla MSZ).
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Roczny raport NATO 2011 – zapowiedź nowego NATO? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 76/2012.
 • The 2011 NATO annual report – the heralding of a new NATO? „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 76/2012.
 • Poland and Germany – Opportunities and Limitations for a Partnership within the European Union, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 152/2013.
 • Debata o odpowiedzialności Niemiec za sprawy międzynarodowe, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 169/2014.
 • Stanowisko Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie i implikacje dla Polski, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 175/2014.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640