Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty realizowane

Program Badawczy dla Ziem Zachodnich i Północnych

Program Badawczy dla Ziem Zachodnich i Północnych

Program Badawczy dla Ziem Zachodnich i Północnych

Kierownik: dr Marcin Tujdowski

Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji: 2016

 Opis projektu:

Program Badawczy dla Ziem Zachodnich i Północnych prowadzony przez wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, realizowany będzie we współpracy z wyspecjalizowanymi instytutami badawczymi zajmującymi się tzw. problematyką zachodnią, w tym: Instytutem Śląskim w Opolu, Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Instytutem Zachodnim

  1. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Program będzie realizowany ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest prowadzenie i upowszechnianie wyników wieloaspektowych badań poświęconych przeszłości i współczesności terenów, które zostały włączone

w skład państwa polskiego w wyniku drugiej wojny światowej.

Tematyka badawcza dotyczyć będzie w szczególności:

  1. polityki państwa wobec tzw. ziem zachodnich i północnych, czyli byłych ziem niemieckich włączonych w obręb państwa polskiego w 1945 r. w długim okresie;
  2. współpracy oraz relacji kulturowych i społecznych między tymi terytoriami a pozostałymi ziemiami polskimi w długim trwaniu;
  1. kwestiom narodowościowym, kulturowym, językowym, religijnym występującym na tych terenach;
  2. badaniom nad współczesnością i kierunkami rozwoju;
  3. badaniom nad pamięcią zbiorową.

 Rezultat projektu:

 Rezultatem prowadzonych w ramach Programu badań będzie ok. 100 opublikowanych tekstów naukowych rocznie (artykułów, edycji źródeł, ekspertyz, recenzji, polemik i sprawozdań z badań), udostępnionych w domenie publicznej na zasadach otwartego dostępu.

 


Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640