Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

B+R dla Wielkopolski


 

Kierownik: dr Michał Nowosielski

 

Zespół: Witold Nowak, Małgorzata Przydróżna

 

Okres realizacji: od 01.10.2011 do 31.03.2013

 

Instytucja finansująca: finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

Opis projektu:

 

Projekt „B+R dla Wielkopolski” obejmował realizację szkoleń, warsztatów, staży oraz modułu badawczego. Projekt był realizowany przez Instytut Zachodni w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych. Odbiorcami projektu byli pracownicy naukowi jednostek naukowo-dydaktycznych województwa wielkopolskiego oraz pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni uczelni wielkopolskich chcący podnosić swoje umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania badaniami naukowymi oraz transferu wyników prac badawczych do przedsiębiorstw. Uczestnicy w ramach działań projektowych brali udział w cyklu szkoleń składającym się z następujących modułów tematycznych: planowanie i zarządzanie projektami typu foresight, komercjalizacja wyników badań, sztuka prezentacji wyników badań, pisanie i zarządzanie projektami badawczymi, ekspertyzy i diagnozy naukowe oraz ochrona własności intelektualnej. Równolegle przeprowadzono badania diagnozujące potrzeby przedsiębiorców w zakresie współpracy ze sferą B+R, będąc wskazówką w kontekście planowanych przez uczestników projektów badawczych oraz staży. W kolejnym etapie uczestnicy zostali zaproszeni do stworzenia planu badań oraz projektu badawczego w trakcie warsztatu prowadzonego przez eksperta ds. foresight. Następnie projekty badawcze zostały zrealizowane na podstawie przeprowadzonej analizy foresight przedsiębiorstwa w ramach staży. Wszystkie przedsiębiorstwa, w których gościli stażyści, pochodziły z terenu województwa wielkopolskiego oraz były powiązane z branżami kluczowymi wskazanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Po ukończonym module stażowym wyniki przeprowadzonych badań zostały skonsultowane z ekspertem foresight w trakcie paneli dyskusyjnych oraz wydane w formie obszernej, dwutomowej publikacji. Stażyści mieli również możliwość zaprezentowania swojej pracy badawczej w trakcie spotkań, które odbyły się w ich jednostkach macierzystych - na uczelniach oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Projekt zakończył się międzynarodową konferencją naukowo-gospodarczą promującą wyniki przedsięwzięcia

 

Rezultaty:

  1. Dwumiesięczny cykl szkoleń (52 godziny) dla 100 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni
  2. Miesięczny cykl warsztatów (14 godzin) dla 40 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni
  3. Trzymiesięczne staże (240 godzin) w przedsiębiorstwach dla 40 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni
  4. P. Cichocki, M. Plucińska, Raport z „Badania potrzeb wielkopolskich przedsiębiorców w zakresie współpracy ze sferą B+R”
  5. P. Cichocki, W. Nowak, M. Plucińska, Ekspertyza „Badanie potrzeb wielkopolskich przedsiębiorców w zakresie współpracy ze sferą B+R”
  6. Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków, K. Borodako, M. Nowosielskiego (red.), Wydawnictwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Poznań 2013.
  7. Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka - technologia – wdrożenie, K. Borodako, M. Nowosielskiego (red.), Wydawnictwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Poznań 2013.
  8. Międzynarodowa konferencja naukowo-gospodarcza REGIONALNE FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZY NAUKĄ I BIZNESEM: „B+R dla Wielkopolski”, Poznań, 14-15.02.2013 r.

 


Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640