Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

Polityka międzynarodowych działań humanitarnych


 

Kierownik: dr Joanna Dobrowolska-Polak
Projekt indywidualny
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji: 2010-2013

Opis projektu:

Projekt badawczy dotyczy problemu upolityczniania pomocy humanitarnej. W polityce zagranicznej państw, gdzie zasady moralne ustępują żywotnym interesom narodowym, konfrontacja pomiędzy humanitarnymi zasadami postępowania (których immanentną cechą jest przekazywanie wsparcia bliźniemu) a maksymalizacją własnych interesów prowadzi do charakterystycznych zjawisk: selektywnego humanitaryzmu, skutkującego podwójnymi standardami oceny podobnych sytuacji, oraz wykorzystywania efektów działań prowadzonych „z potrzeby serca" do budowy pozytywnego wizerunku państwa-donatora i tworzenia pozytywnego klimatu dla innych istotnych działań. Oba zjawiska odzwierciedlają polityczną instrumentalizację pomocy humanitarnej. Podstawowy problem badawczy kryje się w pytaniu: jaki jest rzeczywisty zakres, mechanizmy oraz efekty upolitycznienia pomocy humanitarnej i w jakim stopniu udzielanie pomocy humanitarnej pełni funkcję utylitarną wobec żywotnych interesów narodowych państw.

Przedmiotem badań założonych w projekcie są:

  1. polityki humanitarne największych państw-donatorów ostatniej dekady (USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Szwecji, Holandii, Norwegii, Niemiec, Kanady, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii - wg OCHA FTS lata 2000-2009) oraz Unii Europejskiej;
  2. strategie działania społeczności humanitarnej;
  3. działanie CERF;
  4. działanie międzynarodowych centrów koordynujących przekazywanie pomocy humanitarnej (OCHA i ECHO).

Rezultaty:


Publikacje:

  1. J. Dobrowolska-Polak, Pomoc Unii Europejskiej dla obszarów objętych „małymi wojnami", „Przegląd Zachodni" nr 4/2010;
  2. J. Dobrowolska-Polak, Kolejna Libia? Wytyczne dla polskiej Prezydencji, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 8.06.2011;
  3. J. Dobrowolska-Polak, Międzynarodowa pomoc humanitarna, w: Pomoc humanitarna i rozwojowa,  red. J. Dobrowolska-Polak, t. III serii „Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka",  złożona do druku w Wydawnictwie Instytutu Zachodniego.

Referaty:

  1. Konferencja nt. „Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka", organizatorzy: Instytut Zachodni oraz Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, 15-16.11.2010,  kierownik naukowy konferencji oraz referat „'Małe wojny' w praktyce działania Unii Europejskiej";
  2. Konferencja międzynarodowa nt. „Between the Global and the Local: Actors, Institutions and Processes", organizatorzy: International Studies Association, Comparative Interdisciplinary Studies Section (ISA - CISS) i Keynote w Pradze,  24-26.06.2012, referat „Politicisation of Humanitarian Aid. Donors' Interests v. Responsibility to Rebuild";
  3. II Ogólnopolski Kongres Politologii w Poznaniu „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata" 19-21.09.2012, referat „Polityka międzynarodowych działań humanitarnych".

Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640