Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

Republika Federalna Niemiec dwadzieścia lat po zjednoczeniu. Polityka – gospodarka – społeczeństwo


Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sakson

Blok I: NIEMCY ZJEDNOCZONE 1990-2010:

  1. Polityka zagraniczna (wspólny projekt badawczy prof. dr hab. Jadwigi Kiwerskiej, prof. dr. hab. Bogdana Koszela, dr hab. Marii Tomczak, prof. dr. hab. Stanisława Żerki). 
  2. Gospodarka niemiecka wobec nowych wyzwań (zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Budnikowskiego w składzie: dr Marta Götz, prof. dr hab. Piotr Kalka, dr hab. Ilona Romiszewska). 
  3. Polityka - społeczeństwo - kultura (zespół pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Mazura w składzie: dr Joanna Dobrowolska-Polak, dr Natalia. Jackowska, dr Piotr Kubiak, dr Michał Nowosielski, prof. dr hab. Hubert Orłowski, dr Maria Wagińska-Marzec,  mgr Marcin Tujdowski).

Blok II: NIEMCY WOBEC POLSKI 1990-2010:

  1. Polityka (wspólny projekt badawczy prof. dr. hab. Bogdana Koszela, dr. hab. Krzysztofa Malinowskiego, dr. hab. Zbigniewa Mazura).
  2. Gospodarka (zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Kalki w składzie: prof. dr hab. Tomasz Budnikowski, dr hab. Ilona  Romiszewska)
  3. Społeczeństwo i kultura (zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Saksona w składzie: dr Piotr Cichocki, dr Radosław Grodzki, dr Piotr  Kubiak, dr Michał Nowosielski, mgr Witold Ostant, dr hab. Maria Rutowska, dr Maria Wagińska-Marzec, mgr Marcin Tujdowski).

Okres realizacji: 2007-2011

Opis projektu:

Projekt ma udzielić odpowiedzi na pytanie o charakter, kierunek i konsekwencje przemian w Niemczech od czasu zjednoczenia dwóch państw niemieckich w 1990 r. do chwili obecnej, i przede wszystkim:

  1. ukazać nową dynamikę życia wewnątrzniemieckiego: płaszczyznę polityki wewnętrznej, zmiany społeczne i kulturowe związane z integracją dwóch społeczeństw, przeobrażenia gospodarcze; 
  2. określić nową rolę Niemiec na arenie międzynarodowej, możliwości, skalę i mechanizmy rosnącego wpływu RFN na proces decyzyjny w różnych międzynarodowych strukturach gospodarczych, politycznych i wojskowych, zdefiniować postawę zjednoczonych Niemiec wobec wyzwań współczesności; 
  3. zobrazować rozwój i obecny stan stosunków polsko-niemieckich: zagrożenia i bariery oraz obszary współpracy.  

Są to niezwykle ważne kwestie zarówno z punktu widzenia naukowego poznania, jak i praktyki politycznej, gospodarczej i społecznej. Celem projektu jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Republice Federalnej Niemiec oraz ocena relacji zewnętrznych RFN, w tym stosunków niemiecko-polskich. Projekt składa się z sześciu działów badawczych, skupionych w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy pt. „Niemcy zjednoczone 1990-2010" obejmuje działy: polityka zagraniczna, gospodarka niemiecka wobec nowych wyzwań i polityka - społeczeństwo - kultura. Drugi pt. „Niemcy wobec Polski 1990-2010" to działy: polityka, gospodarka i społeczeństwo oraz kultura.

 

Rezultaty:

Wyniki badań przedstawione zostały w monografiach:

1. Tom 0: Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie, pod red. Huberta Orłowskiego, Poznań 2009

2. Tom 1: Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Maria Tomczak, Stanisław Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Poznań 2011

3. Tom 2: Gospodarka Niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, pod red. Tomasza Budnikowskiego, Poznań 2011

4. Tom 3: Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu, pod red. Piotra Kalki, Poznań 2012

5. Tom 4: Bogdan Koszel, Krzysztof Malinowski, Zbigniew Mazur, Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010, Poznań 2012

6. Tom 5: Zbigniew Mazur, Hubert Orłowski, Maria Wagińska-Mazur, Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013

7. Tom 6: Joanna Dobrowolska-Polak, Natalia Jackowska, Michał Nowosielski, Marcin Tujdowski, Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie, Poznań 2013

8. Tom 7: Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 2013 


Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640