Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

Strategiczne aspekty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku

 • Kierownik: prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
 • Okres realizacji: 2011-2013

 

Kierownik: prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

Zespół: dr hab. Jarosław Józef Piątek, dr Joanna Dobrowolska-Polak, dr Radosław Grodzki, dr Ireneusz Jaźwiński, dr hab. Krzysztof Malinowski, dr Przemysław Osiewicz, dr hab. Anna Potyrała, dr hab. Jędrzej Skrzypczak, dr hab. Artur Wejkszner

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 2011-2013

 

Opis projektu:

Projekt zakłada kompleksową ocenę i prognozę stanu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Badania przewidują analizę zagrożeń i czynników wpływających na stan bezpieczeństwa Polski oraz elementów kluczowych dla zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa państwa.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 1. Przygotowanie kompleksowego raportu wskazującego strategiczne aspekty bezpieczeństwa Polski;
 2. Scharakteryzowanie czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, wpływających na środowisko bezpieczeństwa Polski;
 3. Zaprezentowanie rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa RP w XXI wieku;
 4. Wskazanie sposobów przeciwdziałania i eliminacji zagrożeń rzeczywistych i potencjalnych.

Ustalenia poczynione w ramach projektu zyskają wymiar praktyczny, staną się kanwą programu szkoleń skierowanego do przedstawicieli instytucji i organów państwa zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa. W efekcie wypracowane wnioski i rekomendacje pozwolą na skuteczne kreowanie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku.

Projekt składa się z następujących obszarów badawczych:

 1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa RP;
 2. Polska kultura strategiczna;
 3. Instytucjonalne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa RP;
 4. Polska polityka bezpieczeństwa - aspekt militarny;
 5. Bezpieczeństwo Polski w kontekście udziału w operacjach pokojowych NATO i UE;
 6. Zagrożenia asymetryczne dla bezpieczeństwa Polski;
 7. Bezpieczeństwo gospodarcze;
 8. Bezpieczeństwo energetyczne;
 9. Bezpieczeństwo społeczne;
 10. Bezpieczeństwo prawne;
 11. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i medialne.

Podstawą teoretyczną projektu jest interferencyjny model bezpieczeństwa, zakładający ścisłą relację bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz interdyscyplinarność (wielozakresowość) bezpieczeństwa.

Rezultaty: 

 1. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, red. S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Difin, Warszawa, planowane wydanie 2013.
 2. Polish Security at the beginning of the 21st century, red. S.Wojciechowski,A. Potyrała, Berlin, planowane wydanie 2013 r.
 3. Prowadzenie panelu ,,Bezpieczeństwo Polski i jego współczesne zagrożenia" podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii zorganizowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, wrzesień 2012 r.
 4. Konferencja: „Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski”, Poznań, 14 i 15 stycznia 2014 r., organizatorzy Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Instytut Zachodni

Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640