Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

BIZ nr 35(455): Reforma Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 35(455)/2020: dr Maria Wagińska-Marzec, „Reforma Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego”

Podnoszona ostatnio często kwestia konieczności zreformowania Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego (Stiftung Preußischer Kulturbesitz, SPK) i przeprowadzenia w niej zasadniczych zmian strukturalnych i organizacyjnych nabrzmiała tak dalece, że w 2018 r. została zlecona ekspertyza niezależnemu gronu ekspertów na temat dotychczasowych struktur i form działalności SPK, mająca na celu zmodernizowanie fundacji i nadanie jej takiego kształtu, by skupione w niej muzea, biblioteki, archiwum i instytucje kultury miały większą swobodę działania i mogły w przyszłości lepiej rozwijać swój potencjał. Wyniki ewaluacji przedstawiono 13 lipca 2020 r. Zawarte w opracowaniu zalecenia względem usprawnienia funkcjonowania SPK przez część specjalistów zostały przyjęte przychylnie, niektóre wywołały wiele kontrowersji zwłaszcza wśród części personelu fundacji. Nad dalszym przebiegiem procesu restrukturyzacji fundacji będzie pracowała specjalna komisja ds. reform SPK, której zadaniem będzie wypracowanie ostatecznej strategii i kierunku przyszłych zmian strukturalnych.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640