Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Nr 80 - Polska wobec procesu europeizacji Bałkanów Zachodnich

"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 80/2012: Renata Podgórzańska - Polska wobec procesu europeizacji Bałkanów Zachodnich

Konsekwencją dezintegracji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii była konieczność opracowania całościowej polityki Unii Europejskiej wobec tej części kontynentu. Unijna polityka przyjęła postać kompletnego pakietu działań wobec tak zwanych Bałkanów Zachodnich, czyli państw powstałych po rozpadzie b. Jugosławii (z wyjątkiem Słowenii) oraz Albanii. Strategia UE obejmuje konkretne instrumenty oddziaływania, a jednym z nich jest perspektywa akcesji. Powszechnie uznano bowiem perspektywę członkostwa za silny bodziec stymulujący państwa Bałkanów Zachodnich do wdrażania reform politycznych, ekonomicznych, społecznych, mobilizujący do zainicjowania współpracy regionalnej, implementacji standardów wspólnotowych. Wspierając przeobrażenia polityczno-ustrojowe oraz ekonomiczne Bałkanów Zachodnich Unia Europejska dążyła do ustabilizowania sytuacji politycznej i ekonomicznej oraz stworzenia warunków do pokojowego współistnienia narodów bałkańskich.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640