Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

IZ PP nr 30 - Wybrane aspekty prawne niezawisłości władzy sądowniczej w RFN//Selected Legal Aspects of Judicial Independence in the Federal Republic of Germany

IZ Policy Papers nr 30 - dr hab. Magdalena Bainczyk - Wybrane aspekty prawne niezawisłości władzy sądowniczej w RFN

W RFN występuje mocne powiązanie władzy wykonawczej z władzą sądowniczą. Władza wykonawcza – minister sprawiedliwości zarówno na poziomie federalnym, jak i krajów związkowych posiada decydujący wpływ na mianowanie sędziego, jego ocenę oraz awans zawodowy, a także na finansowanie sądów. Ze względu na federacyjną strukturę państwa, w poszczególnych krajach związkowych występują różnice w zakresie administrowania sądownictwem, przy jednoczesnym zachowaniu decydującego wpływu przez egzekutywę. Ten silnie zhierarchizowany system został ukształtowany na podstawie modelu pruskiego w                   XIX w. i znalazł swój wyraz w ustawie o ustroju sądów z 1877 r., która obowiązuje po dziś dzień. W modelu tym nie istnieje organ samorządu sędziowskiego, który posiadałby decydujący wpływ na administrowanie sądami, a zwłaszcza mianowanie i awansowanie sędziów.

 

IZ Policy Papers no. 30 - dr hab. Magdalena Bainczyk - Selected Legal Aspects of Judicial Independence in the Federal Republic of Germany

In Germany there is a strong link between the executive and the judiciary. The executive, i.e. the Minister of Justice, both at federal and Land level, has a decisive influence on the appointment, appraisal and promotion of judges and on the financing of courts. Due to the federation structure of the German state, there are differences between the Länder in the administration of the judiciary, while at the same time the executive retains decisive influence. The strongly hierarchical system, developed on the basis of the Prussian model in the 19th c., was reflected in the 1877 law on the court system, in force to date. There is no body which represents judges and  has decisive influence on the administration of courts, in particular on the appointment and promotion of judges.

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640