Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Monografie i prace zbiorowe

Gra o Europę Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku

Gra o Europę Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku

Jadwiga Kiwerska
Gra o Europę Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku
ISBN 83-87688-03-7 Poznań 2000 streszczenie w języku angielskim [wyczerpane]
cena: 35 zł,  zamawiam

Upadek muru berlińskiego i rozpad radzieckiego imperium - oznaczające faktyczny koniec zimnej wojny - spowodowały nową sytuację w Europie, jak i na świecie. Powstanie silnych gospodarczo i politycznie demokratycznych Niemiec równało się zniknięciu z europejskiej mapy kwestii niemieckicj w jej dwudziestowiecznym wymiarze, stwarzając tym samym szansę na inte­grację kontynentu. W skali globalnej dwubiegunowy dotąd układ sił zastąpiła przewaga USA, nastąpiło umocnienie potęgi amery­kańskiej na arenie międzynarodowej. Nowa sytuacja nie oznacza jednak zwycięstwa systemu opartego na takich wartościach, jak liberalizm i demokracja. Potwierdził to bieg wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, które stały się widownią wybuchów antagonizmów na tle zróżnicowań etnicznych, religijnych, społecznych i gospodarczych. Niepewność sytuacji w tym regionie, a także byłym Związku Radzieckim rodziły nowe wyzwania i zagrożenia związane ze stanem bezpieczeństwa tej części Europy, jak i całego kontynentu. Pojawiło się jednocześnie pytanie o rolę i miejsce Europy Zachodniej w pozinmowojennych warunkach, o kształt jej polityki w zakresie bezpieczeństwa, opartej do tej pory na współpracy z USA w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Zastanawiano się, czy niezbędne jest zaangażowanie Ameryki w Starym Świecie i czy integrująca się Europa potrafi sama rozwiązywać swe problemy. Na pytania te próbuje odpowiedzieć autorka prezentowanej publikacji analizując amerykańską politykę w zakresie bezpieczeństwa europejskiego, rozumianego jako gwarancja stabilności i pomyślnego rozwoju poszczególnych państw.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640