Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Monografie i prace zbiorowe

Polacy i Niemcy po II wojnie światowej Materiały pomocnicze do nauki historii i wiedzy o świecie współczesnym

pod redakcją Bogdana Koszela
Polacy i Niemcy po II wojnie światowej Materiały pomocnicze do nauki historii i wiedzy o świecie współczesnym
Poznań 2001, [wyczerpane]
cena: nakład wyczerpany

Polsko-niemiecki dialog,jaki rozpoczął się po 1989 r., obejmując najważniejsze dziedziny życia społecznego, ujawnił, że wśród młodego pokolenia Niemców i Polaków istnieje olbrzymi deficyt informacji na temat współczesnych dziejów obu państw i narodów. Wiedza podręcznikowa kończy się w zasadzie na 1945 r. Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie najczęściej omawiają jedynie sprawę powstania RFN i NRD oraz zjednoczenia Niemiec w 1990 r. Autorzy niniejszej publikacji - wybitni specjaliści, doświadczeni badacze z Polski i RFN, w poszczególnych zeszytach stanowiących materiały pomocnicze dla uczniów ostatnich klas szkół średnich w sposób rzetelny przedstawili dorobek badawczy historiografii polskiej i niemieckiej w zakresie najważniejszych aspektów stosunków polsko-niemieckich po II wojnie światowej. 9 zeszytów obejmujących wybrane zagadnienia z określonych dziedzin ( historia, politologia, socjologia ) podejmuje problematykę newralgiczną, kontrowersyjną lub zgoła mało znaną - konsekwencji II wojny światowej dla Niemców i Polaków, przymusowych wysiedleń i wypędzeń Polaków i Niem-ców, stosunków PRL-RFN i RP-zjednoczone Niemcy oraz relacji PRL-NRD, stereotypów i wzajemnego postrzegania, mniejszości niemieckiej w Polsce, polsko-nie-mieckiego dziedzictwa kulturalnego. Każde opracowanie wraz z bogatą i kolorową ikonografią oraz słowniczkiem trudnych pojęć stanowić będzie atrakcyjny wykład poszerzający wiedzę na temat naszego zachodniego sąsiada. Polacy i Niemcy po II wojnie światowej. Materiały pomocnicze do nauki historii i wiedzy o świecie współczesnym.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640