Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Monografie i prace zbiorowe

Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych

praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Mazura
Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych
ISBN 83-87688-02-9 Poznań 2000, ss. 876 [wyczerpane]
cena: nakład wyczerpany

Jest to zbiór studiów połączonych wspólnym tematem, ujmowanych jednak z różnych punktów widzenia i przez pryzmat różnych fragmentów rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej. Zamierzenie badawcze sprowadzało się do odpowiedzi na pytanie, jak postrzegają dziedzictwo regionów położonych na Ziemiach Zacho­dnich i Północnych przesiedleńcy niemieccy i Niemcy w ogóle, różne kategorie ludności rodzimej i wreszcie polska ludność napływowa. Nieprzypadkowo też większość opracowań dotyczy Warmii i Mazur oraz Pomorza Zachodniego, jakby uzupełniając tom poprzedni ("Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych", Poznań 1997 - nadal w sprzedaży), w którym skoncentrowano się na Ziemi Lubuskiej i Górnym Śląsku. W prezentowanej publikacji odnaleźć można różne wizje dziedzictwa historycznego regionów położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych, tak zresztą zróżnicowane wewnętrznie i odmienne w swej tożsamości kulturowej są trzy omawiane kategorie ludności - wysiedlonej, napływowej i rodzimej. Przez dziesiątki lat trwał spór o wyłączne, jedynie "prawdziwe" dziedzictwo tych ziem. Pojawiła się wszakże w ostatnim czasie nowa tendencja - poszukiwanie pewnych wspólnych odniesień przy uznaniu naturalnych odrębności w widzeniu przeszłości.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640