Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Tematyka „Przeglądu Zachodniego” w 2021 r.

Redakcja kwartalnika „Przegląd Zachodni” zaprasza do składania artykułów, materiałów, przeglądów i komentarzy, recenzji oraz relacji przeznaczonych do publikacji w 2021 r., a także prosi o przekazywanie sugestii i propozycji dotyczących tematyki kolejnych edycji.

 

„Przegląd Zachodni” nr 1/2021 Nowe Niemcy, inne Niemcy

            Zajmująca niezmiennie kluczową pozycję w relacjach europejskich i światowych Republika Federalna Niemiec doświadcza istotnych przeobrażeń wewnętrznych. Struktura społeczna, problemy demograficzne, migracje, dyskusje o kierunkach przemian cywilizacyjnych, gospodarka ery cyfrowej, zmiany klimatyczne i polityka energetyczna, coraz wyraźniejsza transformacja systemu partyjnego i spodziewana zmiana przywództwa wyznaczają szerokie obszary studiów nad Niemcami. Dynamika przeobrażeń pozwala na próby podsumowań i umożliwia szkicowanie perspektyw, kluczowych również dla innych państw oraz Unii Europejskiej. Jak zmieniły się Niemcy w epoce Angeli Merkel? Czy pierwsza pochodząca z byłej NRD kanclerz przygotowała kraj do wyzwań XXI w.? Jak doświadczenia zjednoczenia i migracji odmieniają społeczeństwo? Czy Niemcy okażą się prymusem nowego ładu energetycznego? Jak zmiany te odzwierciedla kultura  czy wskazuje także ich kierunki? Jak daleko sięgną przeobrażenia systemu partyjnego? W jaki sposób wobec aktualnych wyzwań realizowane są wartości Ustawy Zasadniczej? Do podjęcia szeroko zarysowanej problematyki badań i refleksji zapraszamy interdyscyplinarne grono niemcoznawców.

Termin składania materiałów: koniec grudnia 2020 r.

 

„Przegląd Zachodni” nr 2/2021 O przywództwie i przywódcach

            Zagadnienie przywództwa ewoluuje zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i lokalnym. Niedawne wielkie przełomy można symbolicznie opisać nazwiskami ówczesnych przywódców; współczesnych liderów coraz trudniej określać mianem mężów stanu czy autorytetów. Czy świat XXI w. nie ma szczęścia w wyłanianiu wybitnych i charyzmatycznych przewodników, czy może wcale ich nie potrzebuje, czego przykładem są choćby próby kwestionowania papiestwa? Przetasowania w gronie światowych potęg stawiają w nowym świetle kwestię zbiorowego przywództwa.

Kiedy łatwiej wyłonić lidera społeczności lokalnej niż przywódcę państwa, nasuwa się pytanie o wartość bezpośrednich relacji międzyludzkich i słabość polityki. Źródeł kryzysu przywództwa poszukiwać trzeba znacznie głębiej, poczynając od edukacji i kultury. Kwestia przywództwa to równocześnie pytania o kondycję mechanizmów demokratycznych, systemów ustrojowych, o kulturę polityczną, a wreszcie o sferę partycypacji społecznej, idei oraz wartości. Jakiego przywództwa potrzebuje współczesność, czego oczekujemy od osób, którym powierza się odpowiedzialność decydowania i nakreślania dróg, jakimi podążają społeczności i narody? Do podjęcia tego szerokiego spektrum tematów zapraszamy zarówno historiografów, jak i badaczy współczesności.

Termin składania materiałów: koniec stycznia 2021 r.

 

„Przegląd Zachodni” nr 3/2021 Europa – kryzys i odrodzenie

Zapraszamy do przedstawienia wyników interdyscyplinarnych, także polemicznych, badań nad Europą i jej (nową?) pozycją w świecie. Czy państwa europejskie dysponują umiejętnościami rozwiązywania wyzwań ekonomicznych, w zakresie bezpieczeństwa - w tym bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, technologicznych, ochrony zasobów naturalnych, a także wynikających z niekontrolowanych procesów migracyjnych? Czy próby pokonania wielowarstwowego kryzysu Unii Europejskiej można traktować jako wzorcowe? Czy Europa w niedalekiej przyszłości ma szansę wyznaczać kierunki rozwoju, również w sferze kultury, nauki i sztuki?

Warto przypomnieć, jak historycznie Europa pokonywała napotykane trudności. Może kontynent okaże się podobny do strawionego w 1666 r. przez niszczycielski ogień Londynu, który odrodził się jako pierwsze nowoczesne miasto? Dwadzieścia lat po wydarzeniach 11 września terroryzm implikuje skutki polityczne, prawne, ekonomiczne i społeczne dla Niemiec, UE i całego świata. Konsekwencje trwającej pandemii COVID-19 rzutować będą na liczne sfery ludzkiej i społecznej aktywności. UE mierzy się z kolejnymi pytaniami o reformy swoich instytucji, podczas gdy na drugim krańcu kontynentu – na Ukrainie i na Białorusi - trwają zmagania o elementarne wartości oraz prawa obywateli i narodów.

Czy integracja technologiczna uzupełni system wartości łączący społeczeństwa, a może go zastąpi? Czy dojdzie do erozji państw narodowych, czy raczej rozwinie się national distancing? W jaki sposób Europa reaguje na wydarzenia rozgrywające się poza nią, choćby fakt, że Chiny i USA znalazły się w pułapce Tukidydesa?

Termin składania materiałów: koniec kwietnia 2021 r.

 

„Przegląd Zachodni” nr 4/2021 Redefinicja pojęć?

            Wolność, praworządność, równość to filary demokracji. Pojęcia te są jednak różnie rozumiane, podobnie jak różnie definiowana jest sama demokracja. Dla jednych oznacza ona rządy większości szanującej prawa mniejszości, a zupełnie odmienne od liberalnego rozumienie ma w Chińskiej Republice Ludowej. Suwerenność, integracja, europeizacja, tożsamość to określenia towarzyszące od lat debatom w Polsce i w Europie, a jednak bez głębszego zdefiniowania nie kierują dialogiem, lecz stają się narzędziem uproszczeń i podziałów. Spór o pojęcia związane z demokracją toczy się od wieków. Co sprawia, że iż ich rozumienie jest tak różne? Czy wynika to z uwarunkowań kulturowych, odmiennych doświadczeń historycznych czy raczej jest efektem bieżących rozgrywek politycznych? Czy jest możliwe stworzenie ich uniwersalnej definicji? Dramatyczne wydarzenia na Białorusi, aneksja części terytorium Ukrainy czy protesty w Hong Kongu, a także niepokoje na tle rasowym w USA oraz polskie spory o równość pokazują, że powrót do podstawowych pojęć i pytań potrzebny jest każdemu pokoleniu i w każdych warunkach ustrojowych.

Termin składania materiałów: koniec lipca 2021 r.

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640